Publication details

Sensor interoperability, integration, and emergency management.

Authors

KUBÍČEK Petr STANĚK Karel

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
Conference Proceedings of 8th international conference Present and Future of Crisis Management 2005
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Earth magnetism, geography
Keywords senzor; interoperability; emergency management
Description Státní, veřejný a privátní sektor postupně přechází od evidence a sběru dat k jejich využívání při rozmanitých aplikacích. Využití existujících dat, ověřování jejich aktuálnosti a integrity, analýza jejich kvalitativních ukazatelů, interpretace, reprezentace a implementace při jejich zpřístupnění uživatelům, patří v současnosti ke klíčovým požadavků na vědecko-výzkumnou základnu ze strany státních a veřejných institucí, které tyto databáze udržují. Předkládaný příspěvek je zaměřen na prezentaci možností dynamických vizualizací nad modely generovanými v reálném čase na základě informací získaných s rozličných senzorových sítí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info