Publication details

Cvičebnice k oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů

Authors

ŽÍTEK Vladimír ROKOSOVÁ Lucie

Year of publication 2006
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Cvičebnice slouží jako pomůcka pro semináře oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů pro studenty prezenčního studia. Studentům kombinovaného studia pak semináře zcela nahrazuje. Obsah je logicky členěn do čtyř částí, kdy je nejprve demonstrován postup při oceňování pozemků a trvalých porostů a následně pak postupně všechny tři metody (nákladová, výnosová a porovnávací) používané pro administrativní oceňování staveb.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info