Publication details

Zkušenosti s pořizováním videozáznamů na MU

Authors

LIŠKA Miloš ŠILER Pavel

Year of publication 2006
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Description V průběhu celého roku se nejen na FI MU pořádají různé mnohdy neopakovatelné akce, které bezesporu stojí za pořízení videozáznamu. Jako příklad jmenujme divadelní představení, které se každoročně koná na FI MU, cykly seminářů na FSS MU, besedy studentů s osobnostmi z řad politiků a nebo přednášky zahraničních přednášejících. V tomto článku bychom rádi popsali zkušenosti se záznamem takových akcí a seznámili čtenáře s veškerými technologiemi, které jsou pro účely záznamu dostupné v Laboratoři pokročilých síťových technologií. Použití dostupné techniky a realizace pořízení záznamu popíšeme na několika zavedených a prověřených scénářích včetně příkladů zaznamenávaných akcí, diskuse vhodnosti použití daného scénáře a náročnosti na realizaci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info