Publication details

Music and War. International Musicological Colloquium Brno 2005

Authors

BEK Mikuláš MACEK Petr PANTŮČEK Viktor

Year of publication 2005
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Toto mezinárodní hudebněvědné kolokvium soustředilo pozornost na problematiku hudebních kultur v době válečné. Téma hudba a válka bylo v tomto roce pojednáváno prismatem vojenské hudby vícekrát, to však nebylo cílem této konference. Pozornost se zaměřila na obecnější problematiku produkce a recepce hudby ve válečné situaci, na způsoby, jimiž se hudby chápe válečná propaganda i oponenti války, na mody, jimiž se válečná situace promítá do institucionálního zázemí hudby, ovlivňuje produkci po stránce kompozičně technické, stylové i sémantické, zasahuje do struktury nabídky i poptávky v hudebním životě a mění způsoby, jimiž lidé vnímají hudbu, a to i tu hudbu, jež vznikla v jiných, mírových časech. Přesto, že výročí konce druhé světové války je nepřehlédnutelnou dominantou zájmu o tuto problematiku, byly zařazeny i příspěvky k situaci hudby a hudební kultury za války stoleté, třicetileté či za válek napoleonských. Konference byla otevřena vědeckým přístupům z nejrůznějších pozic a sledujícím nejrůznější paradigmata či žánry hudební vědy, od příspěvků analytických přes hudebně historické až po hudebně estetické či sociologické.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info