Publication details

Srovnání parametrů rizikové stratifikace náhlé srdeční smrti u pacientů v časném poinfarktovém období a s odstupem 4 týdnů.

Authors

SEPŠI Milan KŘIVAN Lubomír KOZÁK Milan

Year of publication 2006
Type Article in Periodical
Magazine / Source Intervenční a akutní kardiologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info