Publication details

23. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti "Fyzická geografie: teorie a aplikace"

Authors

HERBER Vladimír

Year of publication 2006
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description 23. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS s pracovním názvem "Fyzická geografie krajinná ekologie trvalá udržitelnost", kterou uspořádal ve dnech 14. - 15. února 2006 Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU. Po vstupním příspěvku vedoucího fyzickogeografické sekce Fyzická geografie - teorie a aplikace pokračovalo jednání v 6 programových blocích. Tradičně vysoký počet referátů letos bylo předneseno 35 příspěvků účastníků z České republiky a Slovenska, ale i 1 příspěvek účastníka z Konga, pokrýval pestrou paletu fyzickogeografických i krajinně ekologických témat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info