Publication details

Fyzickogeografický sborník 3. Fyzická geografie - krajinná ekologie - trvalá udržitelnost

Authors

HERBER Vladimír

Year of publication 2005
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Sborník příspěvků z 22. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS Fyzická geografie - krajinná ekologie - trvalá udržitelnost, pořádané ve dnech 14. - 15. února 2005 Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MU. Editovaný sborník referátů obsahuje výsledky výzkumů nejen fyzických geografů a krajinných ekologů, ale i odborníků z jiných vědních disciplín (lesnictví, zemědělství) při studiu kulturní krajiny a řešení interdisciplinárních či transdisciplinárních témat pojených s trvalou udržitelností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info