Publication details

Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu.

Title in English Significance of serum HER2 level during trastuzuman based therapy of breast cancer.
Authors

GRELL Peter PETRÁKOVÁ Katarína ŠIMÍČKOVÁ Marta SVOBODA Marek PALÁCOVÁ Markéta NENUTIL Rudolf VYZULA Rostislav

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Keywords serum HER2;trastuzumab;breast cancer;prediction
Description The text of the abstract is only in czech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info