Publication details

Riziko vzniku sekundárních malignit u pacientů léčených pro Hodgkinovu nemoc

Authors

PETRÁKOVÁ Katarína VYSKOČIL Jiří KOMOLÍKOVÁ Lucie NOVÁK Jiří VYZULA Rostislav

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web http://www.mou.cz/mou/upload/Rubriky/BOD/SBORNIK_BOD2007.pdf
Field Oncology and hematology
Description Na základě sledování našeho souboru doporučujeme u všech pacientů po léčbě pro Hodgkinovu nemoc pravidelné dlouhodobé sledování. Pacientky léčené původně RT metodou mantel, radioterapií na oblast axil nebo mediastina mají vyšší riziko vzniku karcinomu prsu a proto je doporučujeme zařadit do intenzivního screeningu (vyšetření pomocí zobrazovacích metod jednou ročně) nejpozději za 10 let od radioterapie. U pacientů léčených RT metodou obrácené Y, nebo RT na oblast břicha, doporučujeme pravidelné vyšetření haemokultem jednou za rok, eventuálně kolonoskopií, u žen navíc pravidelné screeningové gynekologické vyšetření. Pacienti po RT na oblast štítné žlázy by měli mít jednou ročně klinické vyšetření včetně sledování hladin TSH a fT4, eventuálně ultrazvukové vyšetření štítné žlázy a krku. V případě vzniku karcinomu prsu doporučujeme radikální výkon vzhledem k nemožnosti léčby pooperační radioterapií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info