Publication details

Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol v České a Slovenské republice

Authors

ADÁMEK Vladimír

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference INTERPOLIS´07 - IV. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 8.-9. novembra 2007 v Banskej Bystrici
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description V příspěvku autor podává krátké zamyšlení nad současnou právní úpravou financování veřejných vysokých škol v České a Slovenské republice, dříve součástech společného státu, které se nyní opět schází ve společném evropském prostoru. Příspěvek je rozčleněn do několika částí, autor se nejprve zabývá právní úpravou v České republice, poté ve Slovenské republice, následně jejich komparací a v závěru se zamýšlí nad možným budoucím směřováním právních úprav v této oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info