Publication details

Dolování v datech a e-learning: Případová studie

Title in English E-learning data mining. A case study
Authors

VEČEŘOVÁ Petra VEČEŘA Martin POPELÍNSKÝ Lubomír

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference E-learning přichází: sborník SCO 2007
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Field Informatics
Keywords data mining; e-learning; clustering
Description Práce se zabývá využitím metod dolování z dat pro analýzu dat získaných během e-learningových kursů v IS Masarykovy university. Nejprve popíšeme e-learningové nástroje v IS MU a data získávaná z elektronických testů. Tato data jsme analyzovali algoritmy dobývání znalostí, především shlukovou analýzou a a algoritmy pro hledání asociačních pravidel. Závěrem popíšeme další možnosti analýzy e-learningových dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info