Publication details

Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace

Authors

HERBER Vladimír

Year of publication 2007
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Sborník příspěvků z 24. výroční mezinárodní konference Fyzickogeografické sekce ČGS Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace, pořádané ve dnech 13. - 14. února 2007 Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MU. Editovaný sborník referátů obsahuje výsledky teoretických i aplikovaných výzkumů nejen fyzických geografů a krajinných ekologů z České a Slovensé republiky, ale i odborníků z jiných vědních disciplín (lesnictví, zemědělství).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info