Publication details

Regionální analýza podnikatelských inkubátorů

Investor logo
Title in English Regional analysis of business incubators
Authors

KLÍMOVÁ Viktorie

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Economy
Description Podnikatelský inkubátor je nástroj, který by měl sloužit k rozvoji začínajících, a zejména inovačních, firem. Tento nástroj je využíván především na regionální úrovni. Informace o podnikatelských inkubátorech jsou však docela roztříštěné, což může být způsobeno i velkým množstvím různých zakladatelů. Článek stručně shrnuje poznatky o inkubátorech prostřednictvím prostorové analýzy. Stěžejní částí příspěvku je vlastní dotazníkové šetření, které proběhlo mezi nejvýznamnějšími českými inkubátory. Toto šetření se zaměřuje na šest klíčových oblastí v inkubátorech: 1) základní charakteristiky inkubátorů, 2) poskytované služby provozní, 3) poskytované služby poradenské, 4) poskytované služby vzdělávací, 5) financování inkubátorů a 6) hodnocení činnosti prováděné inkubátory.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info