Publication details

Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů

Authors

GALČANOVÁ Lucie VACKOVÁ Barbora

Year of publication 2007
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description příspěvek představuje první závěry z výzkumu, který se zabývá změnami mezilidských vazeb v sídlech zasažených suburbanizací. Kvalitativní sociologický výzkum se odehrával ve čtyřech brněnských předměstích, která si udržela v očích svých obyvatel venkovský charakter, přestože jsou administrativní součástí Brna a stále se mění.To je také jeden z důvodů dramatického růstu počtu jejich obyvatel v posledních deseti letech. Text poskytuje příklady nových vztahů mezi původními residenty a nově příchozími obyvateli.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info