Publication details

IMOBILIZOVANÉ KATALYZÁTORY PRO HYDROKYANACE

Title in English Supported Catalysts for Hydrocyanations
Authors

ŠEVČÍK Richard PAZDERA Pavel

Year of publication 2009
Type Article in Proceedings
Conference ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Organic chemistry
Keywords Solid support; Ni(0) complexes; alkenes; hydrocyanation
Description Sloučeniny obsahující nitrilovou skupinu jsou důležitými surovinami pro chemický a farmaceutický průmysl. Pro jejich výrobu se používá několik postupů, přičemž reakce využívající přímé adice kyanovodíku na násobnou vazbu patří mezi nejvíce využívané. Takové reakce probíhají za relativně mírných podmínek a s vysokým výtěžkem, vyžadují však katalýzu komplexy přechodných kovů. Nejčastěji jde o sloučeniny obecného vzorce Ni[P(OR)3]4 (R = aryl). Homogenní katalýza však sebou přináší také několik nevýhod. Tyto nevýhody by však mohly být potlačeny či zcela eliminovány přechodem k tzv. solid-support katalýze za použití imobilizovaných katalyzátorů. S využitím funkčních skupin vybraného polymerního nosiše bychom mohli na polymerním skeletu vybudovat linkery nesoucí vhodná reakční centra, např. fosfitové ligandy. Takové imobilizované ligandy pak mohou sloužit jako stavební jednotky pro syntézu imobilizovaných komplexů - heterogenních katalyzátorů pro hydrokyanační reakce.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info