Publication details

Kruh prstenu I

Authors

MALINA Jaroslav

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web URL
Field Archaeology, anthropology, ethnology
Description Projekt Kruh prstenu I předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a zároveň přináší reprodukce obrazů a soch, jež v závěru 20. a počátkem 21. století vytvořilo kolem sedmi desítek českých malířů a sochařů. Kruh prstenu je patrně prvním pokusem zachytit takové základní hodnoty života člověka a společnosti celostně, na multidisciplinárním základě, integrovaném prostředky moderní biologické a sociokulturní antropologie, i v inspirujícím sepětí vědy a umění. Pomůcka je určena pro předměty PřF:Bi2251 Úvod k antropologii II, Bi4260 Antropologie starověku, Bi7851 Antropologie etnicity, Bi9190 Antropologie sexuality II.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info