Informace o publikaci

Kruh prstenu I

Autoři

MALINA Jaroslav

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Elportál
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www URL
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Popis Projekt Kruh prstenu I předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a zároveň přináší reprodukce obrazů a soch, jež v závěru 20. a počátkem 21. století vytvořilo kolem sedmi desítek českých malířů a sochařů. Kruh prstenu je patrně prvním pokusem zachytit takové základní hodnoty života člověka a společnosti celostně, na multidisciplinárním základě, integrovaném prostředky moderní biologické a sociokulturní antropologie, i v inspirujícím sepětí vědy a umění. Pomůcka je určena pro předměty PřF:Bi2251 Úvod k antropologii II, Bi4260 Antropologie starověku, Bi7851 Antropologie etnicity, Bi9190 Antropologie sexuality II.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info