Publication details

fMRI v hodnocení vštípivosti a rekognice informací u schizofrenie

Authors

PŘIKRYL Radovan KAŠPÁREK Tomáš MIKL Michal HAVLÁSKOVÁ Lenka PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ Hana ČEŠKOVÁ Eva KRUPA Petr

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info