Publication details

Korelace ultrasonografie s histologickým nálezem u akutní appendicitidy v dětském věku

Authors

CHALUPOVÁ Petra PLÁNKA Ladislav

Year of publication 2007
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation