Publication details

Křečové žíly a jejich následky

Title in English Varicose veins and conseguences
Authors

VEVERKOVÁ Lenka KALAČ Jan VLČEK Petr JEDLIČKA Václav PEŠTÁL Adam KÁBELA Martin

Year of publication 2010
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Nedostatek fyzické aktivity, dlouhodobé stání, vysoká okolní teplota zvyšují přirozeně vznikající žilní hypertenzi, k čemuž ještě přispívají genetické faktory. Žilní hypertenze vede k rozšíření a poškození žilní stěny, což způsobuje nedostatečnou funkcí žilních chlopní a vede k žilnímu refluxu. Na tuto změnu směru krevního proudu často navazuje rozvoj varixů, které sice nepředstavují nejzávažnější stadium nemoci, ale vedou v rámci trvalé progrese chronické žilní insuficience ke vzniku bércových vředů. Dlouhé stání, následná žilní stáza s žilní hypertenzí navíc způsobují prosakování kapilár. Výsledkem těchto změn je vznik otoku, který může být trvalý, nebo se objevovat pouze večer. Přirozeným klinickým výsledkem rozvoje tohoto onemocnění je poškození kůže a podkoží, vedoucí ke vzniku žilní dermatitidy a bércových vředů, které jsou nejzávažnější komplikací onemocnění. S různými typy či stadii žilních abnormalit se setkáváme u celých 25-50 % dospělých Evropanů ve věku mezi 30-70 let. U 10-15 % této populace jsou znatelné varixy. Prevalence chronické žilní insuficience (CVI) v Evropě se pohybuje mezi 5-15 %, přičemž u 1 % progreduje v žilní bércové vředy.