Publication details

Možná rizika tréninku fotbalistů v předpubertálním věku z pohledu fyzioterapeuta

Title in English Physiotherapist view of risc factors of footbal players in pre-pubertal age
Authors

BAŤALÍK Ladislav TOMÁŠKOVÁ Iva ADÁMKOVÁ Radka VYSOKÝ Robert

Year of publication 2009
Type Article in Proceedings
Conference Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Sborník abstrakt, Dny sportovní medicíny - sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Other medical specializations
Keywords risc factors; training; footbal players; physiotherapist
Description Aim of this presentation is to advise of risc factors of damaging locomotory system during trainig of footbal players in pre-pubertal age.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info