Publication details

Využívá potemník hnědý k orientaci magnetické pole?

Title in English Does red flour beetle use magnetic field for orientation?
Authors

TOMANOVÁ Kateřina VÁCHA Martin

Year of publication 2009
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Potemník hnědý je synantropní druh známý především jako hospodářsky velmi významný skladištní škůdce. Jeho význam jako objektu biologického výzkumu mimořádně vzrostl po roce 2008, kdy bylo dokončeno sekvenování jeho genomu. Z potemníka hnědého se stal modelový organismus srovnatelný s octomilkou obecnou. V naší laboratoři byla poprvé zkoumána jeho schopnost využívat k orientaci magnetické pole Země. Dvoustupňový test zahrnuje nejprve trénink založený na podmíněném učení, kde si 4 skupiny brouků umístěné v odlišných geomagnetických stranách vytvoří spojení nepříjemného tepelného podnětu s geomagnetickým polem. Následnuje test, ve kterém brouci uplatňují naučené spojení a preferují určitý geomagnetický směr. Díky systému cívek je možné magnetické pole experimentálně měnit. Celkem bylo takto testováno 103 jedinců, dalších 106 brouků bylo trénováno bez tepelného podnětu a byli použiti jako kontrola. Výsledky ukazují, že Tribolium castaneum je dalším z hmyzích druhů, které magnetický kompas mohou využívat. Tribolium může sehrát významnou úlohu při hledání dosud neznámého molekulárního mechanismu magnetorecepce živočichů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info