Publication details

Změny společenstva makrozoobentosu v průběhu víceletého sledování v monitorovací síti ČR. In Symposium Říční dno VII.

Authors

LITTNEROVÁ Simona JARKOVSKÝ Jiří

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info