Publication details

L´Identité des jeunes Tchèques et Slovaques (dans le cadre de deux décennies depuis la division de la Tchécoslovaquie et de l´adhésion à l'Union européenne)

Title in English The identity of
Authors

LUKÁŠOVÁ Růžena ONDERUFOVÁ VOL´ANSKÁ Zuzana

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut international ou emergence d’un nouveau modele de croissance « Made in Europe » ?
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Management and administrative
Keywords Identity; European Union
Description Příspěvek prezentuje výsledky komparativního výzkumu vnímání a prožívání národní identity mladými Čechy a Slováky ( studenty ekonomicky zaměřených oborů vybraných VŠ), a to se zřetelem k členství ČR a SR v Evropské unii.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info