Publication details

Staphylococcus pseudintermedius - "nový" původce raných infekcí po poranění psem a možnosti jeho spolehlivé identifikace

Authors

MELTER Oto PANTŮČEK Roman ŠVEC Pavel PÍŠOVÁ A.

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Sekret z rány pacienta pokousaného psem, která se hojila per secundam, byl kultivačně vyšetřen na obohacených a diagnostických půdách. Na krevním agaru rostly bakterie v bělavých (Gram-pozitivní koky) nebo šedavých koloniích (Gram-negativní tyčinky). Na základě výsledků skríningových fenotypových metod byly mikroorganizmy zařazeny do rodu Staphylococcus a Pasteurella. Testování biochemických vlastností pomocí diagnostických souprav umožnilo druhovou identifikaci pouze jednoho z nich - Pasteurella multocida. Hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOFF) potvrdila biochemickou identifikaci P. multocida a kmen Staphylococcus sp. byl identifikován jako S. intermedius. Analýza tohoto kmene pomocí PCR pro repetitivní sekvence [(GTG)5-rep PCR] a sekvenace genu pro beta podjednotku RNA polymerázy (rpoB)(99%) však kmen jednoznačně zařadily do druhu S. pseudintermedius. Po taxonomické reklasifikaci druhu S. intermedius (2005) došlo k vytvoření skupiny S. intermedius (S. intermedius group - SIG), do které patří druhy S. intermedius, S. pseudintermedius a S. delphini. Kmeny SIG izolované od psů, nebo původci raných infekcí po poranění psem patří, stejně jako náš kmen, pravděpodobně nejčastěji do druhu S. pseudintermedius.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info