Project information
Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou

Project Identification
NT12395-5/2011
Project Period
6/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University
University Hospital Prague - Motol

Nově zavedenými molekulárními metodami na přímý průkaz infekcí S. aureus, MRSA, small colny variants (SCV) S. aureus a SCV-MRSA a speciálními kultivačními metodami opakovaně vyšetříme klinický materiál pacientů s CF (ročně zhruba 300 kmenů). Nově zavedené molekulárně diagnostické a typizační metody umožní přímý průkaz a klonální charakterizaci patogena, ale i analýzu rezistence (determinanty rezistence, hypermutatorový typ rezistence) a virulence (superantigeny, gen pvl). Aplikace těchto progresivních metod a interpretace jejich výsledků poslouží k přímé racionalizaci léčby konkrétních pacientů s CF. Analýza intracelulární perzistence a citlivosti kmenů k bakteriofágům, s důrazem na SCV a SCV-MRSA, in vitro vytvoří předpoklady pro další studium specifické fagoterapie u pacientů s CF.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info