Publication details

Pokroky v PCR diagnostice invazivní aspergilózy ze vzorků krve a bronchoalveolární laváže u hematoonkologických nemocných.

Authors

LENGEROVÁ Martina

Year of publication 2011
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info