Publication details

Psychické nežádoucí účinky vysokofrekvenční rTMS pravého dorsolaterálního prefrontálního kortexu u dospělého pacienta s ADHD

Investor logo
Title in English Psychic side-effects of high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD
Authors

USTOHAL Libor PŘIKRYL Radovan PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ Hana SISROVÁ Monika STEHNOVÁ Iva VENCLÍKOVÁ Simona VRZALOVÁ Michaela ČEŠKOVÁ Eva

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference Společně na cestě k moderní psychiatrii
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Field Psychiatry, sexuology
Keywords ADHD; rTMS; side effects
Attached files
Description This case study describes psychic side-effects in an adult patient with ADHD after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info