Publication details

Liability for Damane Cause by Operation Activities and Environtment

Investor logo
Authors

PRŮCHOVÁ Ivana

Year of publication 2011
Type Article in Periodical
Magazine / Source AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field Law sciences
Keywords liability for damage caused by operational activities; damage the environment; responsibility for environmental damage.
Description Příspěvek je věnován právní odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností. Zabývá se jejím postavením v systému právní odpovědnosti za škodu. Zamýšlí se nad využitelností této právní odpovědnosti v případě škod způsobených provozní činností na životním prostředí. Řeší i její vztah k odpovědnosti za ekologickou újmu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info