Publication details

MikroRNA asociované s časným relapsem po nefrektomii u pacientů s renálním karcinomem.

Authors

RÉDOVÁ Martina SLABÝ Ondřej ILIEV Robert BEŠŠE Andrej NEKVINDOVÁ Jana RADOVÁ Lenka POPRACH Alexandr LAKOMÝ Radek FABIAN Pavel SVOBODA Marek VYZULA Rostislav

Year of publication 2012
Type Conference abstract
Citation
Description nádorů v dospělém věku. Hlavním histologickým subtypem je světlobuněčný renální karcinom (ccRCC), který tvoří 75-85 % všech nádorů ledviny a vzniká z buněk proximálních tubulů. Ačkoli incidence tohoto nádorového onemocnění v posledních letech stagnuje a mortalita od roku 2002 dokonce mírně klesá, i přesto zaujímá Česká republika celosvětově první místo s 29,5 případy na 100 000 obyvatel. Vzhledem k této skutečnosti je velmi důležité odhalit nejen molekulární a genetické mechanismy hrající roli v iniciaci a vývoji RCC, ale rovněž hledat nové biomarkery umožňující predikovat časné metastazování po nefrektomii. Vhodnými kandidáty by v této oblasti mohly být mikroRNA (miRNA). MiRNA jsou krátké nekódující RNA tvořící mladou a velice progresivní oblast molekulárně-biologického výzkumu. MiRNA mají schopnost post-transkripčně regulovat genovou expresi a podle odhadu bioinformatiků jsou schopny regulovat více než polovinu lidských genů. Dnes již víme, že některé z těchto genů jsou také významné onkogeny či nádorové supresory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info