Publication details

HLA-G a HLA-E konotují protichůdný prognostický význam u karcinomu ledviny: HLA-E funguje kontraintuitivně k pT stadiu, Fuhrmannové jadernému gradingu a prognóze. Možné implikace pro imunoterapii.

Authors

KŘEN Leoš DOLEŽEL Jan ČAPÁK Ivo PACÍK Dalibor POPRACH Alexandr LAKOMÝ Radek ILIEV Robert RÉDOVÁ Martina FABIAN Pavel KŘENOVÁ Zdenka SLABÝ Ondřej

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Neklasické humánní leukocytární antigeny G a E (HLA-G a HLA-E) byly původně považovány za specifické pouze pro extravilózní trofoblast: prvotně popsaná funkce spočívala v protekci fetálního semiallogeneického graftu před mateřskou allorekognicí (“pregnancy sentinels“). Nyní je známo že HLA-G a HLA-E mají mnoho imunoregulačních funkcí. HLA-G je využívána četným malignitami pro svoje imunotolerogenní resp. imunosuperesívní charakteristiky. Funkce imunomodulační molekuly HLA-E je komplexnější: jde o molekulu s duální funkcí v závislosti na obsazovaných receptorech na NK buňkách. Tato molekula může působit jak imunoaktivačně, tak imunotolerogenně/imunosupresivně. Karcinom z renálních buněk (RCC) je charakterizován svou rezistencí na radioterapii a/nebo chemoterapii, ale na druhé straně je to jeden z tumorů který je imunogenní – je schopen stimulovat protinádorovou odpověď.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info