Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin of the Faculty of Medicine