Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Vice-dean for admissions and public relations, Faculty of Arts


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.110
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3659
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Zdeňka Jastrzembská, born in Olomouc
Workplace
 • Department of Philosophy
  Faculty of Arts MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Employment Position
 • assistant
Education and Academic Qualifications
 • 1995-2001: Mgr., Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
 • 2001-2005: Ph.D., Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Academical Stays
 • 2003: Université de Bourgogne, Dijon
Selected Publications
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ a Jan ZOUHAR. Czech Women Philosophers and Scientists. Cham (CHE): Springer, 2021, 128 s. SpringerBriefs in History of Science and Technology. ISBN 978-3-030-61515-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-61516-1. URL info
 • PICHOVÁ, Dagmar a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Anna Pammrová: Towards an Ecofeminist Perspective. In IAPh 2021, Defining the Future – Rethinking the Past. Paderborn University. Online. 2021. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Fenomén NFT - vlastnictví v digitálním světě. 2021. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Ženy v dějinách české filozofie: kouzlo romantické naturfilozofie. In Jednota filozofická Olomouc. 2021. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ a Jan ZOUHAR. Jen mít dosti sil! Ženy v dějinách české filozofie a vědy. Brno: Host, 2020, 284 s. ISBN 978-80-275-0387-2. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2019, roč. 20, č. 1, s. 71-83. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf19-1-1925. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o vivisekce a české ženy na přelomu 19. a 20. století. Teorie vědy. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, 2017, roč. 39, č. 2, s. 187-205. ISSN 1210-0250. info
 • BRÁZDA, Radim a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Problémy sebereprodukce filozofie I: Funesův syndrom. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 17, č. 2, s. 15-29. ISSN 1212-9097. Digitální knihovna FF MU info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Naturalismus Davida Huma. In Marek Loužek. David Hume: 300 let od narození. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, s. 35-41, 145 s. ISBN 978-80-87460-04-7. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no-miracle argument. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 85-92. ISSN 1803-7445. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Důkazní břemeno, princip důvěřivosti a povinnosti filosofů. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2009, roč. 10, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9097. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009, 120 s. ISBN 978-80-7182-279-0. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Theories of Causation. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2008, s. 28-33. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 87 s. ISBN 978-80-210-4442-5. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, s. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Pravděpodobnostní teorie kauzality. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2006, roč. 2005, č. 2, s. 1-10. ISSN 1212-9097. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Determinismus, determinace a kauzace. In KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evouční gnoseologii. Brno: MU, 2006, s. 117-124. 55-984-2006 02/58 2/FF. ISBN 80-210-3994-9. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1. info
 • KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 137-148. ISSN 0231-7664. info

2018/06/16

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info