Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 - 2016: doktorský studijní program Podniková ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management
  Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU
  školitel: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  téma disertační práce: Řízení nákladů podle aktivit a jeho vliv na výkonnost podniku

  2004 - 2009: magisterský studijní program Podnikové hospodářství, obor Podnikové hospodářství
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  diplomová práce: Analýza ziskovosti zákazníků konkrétního podniku
  vedoucí práce: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  Studium zakončeno státní zkouškou, udělen titul Ing.
Pedagogická činnost
 • Manažerské účetnictví
  Manažerská hra
  Finanční účetnictví
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty:

  Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
  řešitel doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

  Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém zpracování (GAČR P403/12/1557)
  řešitel prof. Ing. Pavel Pudil DrSc.

  Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku (MUNI/A/0738/2012)
  doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

  Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (MUNI/A/0905/2009)
  řešitel prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

  Výukové materiály k procvičení látky z předmětu Manažerské účetnictví (FRVS/1215/2011)
  řešitelka Ing. Jana Majerová

  Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (1M0524)
  řešitel prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.


  Publikace - pro všechny publikace viz záložka "Publikace"
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1. místo Cena děkana ESF 2015 za monografii PUDIL, P.,L. BLAŽEK,O. ČÁSTEK,P. SOMOL,J. POKORNÁ,M. KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3.

30. 6. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info