Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Assistant professor, Department of International Relations and European Studies


Office: 4.26
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4863
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Petra Kuchyňková, Ph.D.
Department
 • Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University
  International Institute of Political Science, Masaryk University
Employment - Position
 • Assistant Professor; Researcher
Education and Academic Qualifications
 • 2010: Ph.D. in International Relations, Masaryk University
 • 2004: Master Degree in International Relations and European Studies, Masaryk University
 • 2002: Bachelor Degree in Political Science, International Relations and European Studies, Masaryk University
Employment
 • 2019-up to now: International Institute of Political Science of Masaryk University, researcher
 • 2010-up to now: Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, assistant professor
 • 2008-2013: European Parliament, local assistant
 • 2007-2010: Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University, assistant and internal PGS
 • 2004-2013: Centre for the Study of Democracy and Culture, analyst
Teaching Activities (selected)
 • European Union in European Politics since 1989
 • EU foreign policy toward Russia and Eastern partnership countries
 • Europe and Global Politics
 • European Integration
Scientific and Research Activities (last 5 years)
 • 9/2018-8/2019: member of the international research team, working on a project "Experience-sharing of V4 countries to promote media professionalism in reporting Georgia’s European integration", donor: International Visegrad Fund (partner organizations: Georgian Institute of Politics, GLOBSEC, Foundation Institute of Public Affairs)
 • 3/2016 – 12/2018: member of a research team working on a project "Russia in the categories friend, or foe. Czech reflection“ (Rusko v kategoriích přítel – nepřítel. Česká reflexe), donor: Grant Agency of Masaryk University; code of registration: MUNI/M/0921/2015
 • 1/2014 – 6/2015: member of a research team working on a project “Regions and cities 2.0 – efficiency and role of regions and municipalities in the EU decision-making process” (Kraje a města 2.0. Zefektivnění role regionů a municipalit v rozhodovacím procesu Evropské unie), donor: Technological Agency of the Czech Republic; code of registration: TD020395
Internship (last 5 years)
 • International Visitor Leadership Program, USA (September-October 2019)
 • Pécsi Tudományegyetem, University of Pécs, Hungary (October 2017)
Major Publications
 • JIRUŠEK, Martin, Petra KUCHYŇKOVÁ a Tomáš VLČEK. Business as Usual or Geopolitical Games? Russian Activities in Energy Sector of the Czech Republic. Online. In Jan Holzer, Miroslav Mareš. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020, s. 117-150. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-20546-1_5. URL info
 • HOLZER, Jan, Martin JIRUŠEK a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia as Viewed by the Main Czech Political Actors. Online. In Jan Holzer, Miroslav Mareš. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020, s. 55-89, 34 s. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-20546-1_3. URL info
 • HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Tomáš ŠMÍD, Martin JIRUŠEK, Petra KUCHYŇKOVÁ, Lucie COUFALOVÁ, Libor ŽÍDEK, Tomáš VLČEK, Jiří GAZDA, Josef ŠAUR, Pavel BOČEK a Radomír VLČEK. Czech Security Dilemma : Russia as a Friend or Enemy? 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2020, 235 s. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20545-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-20546-1. URL info
 • JIRUŠEK, Martin a Petra KUCHYŇKOVÁ. The Conduct of Gazprom in Central and Eastern Europe : A Tool of the Kremlin, or Just an Adaptable Player? East European Politics and Societies. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, roč. 32, č. 4, s. 818-844. ISSN 0888-3254. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0888325417745128. URL info
 • HAVLÍK, Vratislav a Petra KUCHYŇKOVÁ. Cities and Regions in Competition? Negotiations for the 2014-2020 Programming Period in the Czech Republic. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2017, roč. 2017, 50E, s. 90-109. ISSN 1842-2845. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24193/tras.2017.0006. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra, Petr KRATOCHVÍL a Boris SHMELEV. Czech-Russian Relations 1989-2012. Online. In Andrei Zagorski. Russia and East Central Europe after the Cold War. A Fundamentally Transformed Relationship. Prague: Human Rights Publishers, 2015, s. 95-134, 39 s. ISBN 978-80-903523-9-1. URL info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra. Russia in Czech Foreign Policy. In Michal Kořan. Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2015, s. 154-173. ISBN 978-80-87558-21-8. info
 • PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Muni press, 2014, 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Zdeněk SYCHRA. EU jako regionální aktér: za hranice rozšiřování Unie. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress, 2014, s. 257-300. Monografie, svazek č. 59. ISBN 978-80-210-7777-5. info
 • KANIOK, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Jak zkoumat koalice v Radě EU? Analýza výzkumných přístupů ke koaličnímu chování v Radě EU. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2013, XV, č. 4, s. 225-246. ISSN 1212-7817. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2013.4.225. URL info
 • KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 420 s. ISBN 978-80-210-6011-1. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra. Role energetiky v politice Medvěděvova Ruska ve vztahu k EU. In Lukáš Tichý. Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství, nebo rivalita? Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2012, s. 30-57, 129 s. ISBN 978-80-86855-84-4. info
 • KRATOCHVÍL, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Czech Foreign Policy. In Czech Foreign Policy in 2007-2009: Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s. 196-213, 17 s. ISBN 978-80-86506-90-6. info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn - vliv na energetickou bezpečnost EU. Brno: IIPS, 2010, 62 s. info
 • KRATOCHVÍL, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Between the Return to Europe and the Eastern Enticement: Czech Relations to Russia. In EU-Russian Relations and the Eastern Partnership. Central-East European. Budapest: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, 2009, s. 61-85, 183 s. ISBN 978-963-301-530-8. URL info
 • HOLZER, Jan a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of An Uncertain Regime. In Prague Perspectives II. A New Generation of Czech East European Studies. 1. vydání. Praha: National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2007, s. 277-308. ISBN 978-80-7050-534-2. info
 • KRUTÍLEK, Ondřej a Petra KUCHYŇKOVÁ. Koncept evropeizace v kontextu přijímání sekundární legislativy Evropské unie na úrovni národního státu. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 179-200, 21 s. Ediční řada Výzkum, č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno: IIPS, 2006. ISBN 80-210-4171-4. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0. info
 • HOLZER, JAN - KUCHYŇKOVÁ, PETRA, Jan. Jelcinovo Rusko. Případová studie nejistého režimu. Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2005, VII., č. 4, s. 428-455. ISSN 1212-7817. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra. Litva. Estonsko. Lotyšsko. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 197-274, 77 s. ISBN 80-7325-051-9. info

2020/03/21

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info