Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

Project coordination manager, Office for Development


Office: 552
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5007
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Straková,Taťána, Mgr, PhD.
Department/Faculty/University
 • Univerzity Sport Centrum
  Faculty of Sports Studies
  Masaryk University
Function, current position
 • teacher,assistant lecturer II
Education and academic qualifications
 • 2006: doctoral degree in Kinantropology
 • 1987: Faculty of Pedagogy, University of J.E.Purkyně Brno
 • 1982: Grammar school Třebíč
Professional experience
 • 2008: Univerzity Sport Centrum,assistant lecturer II
 • 2006: Department of Sports Activities,assistant lecturer II
 • 2002: Department of Sports Activitis,assistant lecturer
 • 1995: Department of Physical Education,assistant lecturer
 • 1987: Elementary school Zastávka u Brna, teacher
Teaching activities
 • Physical education - volleybal, sportclimbing, aerobic
 • Summer sports Courses - climbing, alpine hiking, beachvolleyball,aerobic
 • Winter sports Courses - snowboarding, skiing
 • Supervisor of Bachelor Papers and Diploma Thesis
Research activities
 • 2006: Disertation thesis - The relation between physique and locomotory system at the age of adultus
Other academic activities, research projects, grants
 • Supervisor of courses: Instructor of Snowboarding, Instructor of schools sportclimbing, Guide of alpine hiking
Non-university activities
 • 2001: Instructors staff of Department of Education
 • 2000: Czech university sport association - Snowboard commission
 • 1999: Coach of volleyball, VKP Brno
Major publications
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6. URL info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - English. první vydání/ Brno. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. ISBN 978-80-210-8420-9. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Struktura sportovního výkonu v lezení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-125. 1. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Struktura sportovního výkonu v lezení - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 121-125. 1. ISBN 978-80-210-6856-8. URL info
 • KORVAS, Pavel a Taťána STRAKOVÁ. OUTDOOR 2011. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 194 s. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • STRAKOVÁ, Taťána a Jan DOŠLA. Jistící pomůcky v lezení. In Doc.PaedDr. Pavel Korvas,CSc.,Mgr.Taťána Straková,PhD. Outdoor 2011, sborník příspěvků z konference. první. Brno: Fakulta sportovních studií,Masarykova Univerzita,Brno, 2011. s. 178-184. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • DOŠLA, Jan a Taťána STRAKOVÁ. Bezpečnost při lezení na umělých stěnách. In Korvas, Straková. Outdoor 2011. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 173-177. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Taťána STRAKOVÁ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Tomáš VESPALEC. Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5633-6. info
 • HRAZDÍRA, Eduard a Taťána STRAKOVÁ. Ochranné pomůcky při snowboardingu. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Taťána Straková, PhD. Outdoor 2011. Brno: MU, 2011. s. 185-190, 205 s. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Vztah endomorfie a pohybového systému. In Fakulta zdravotníctva, TnUAD. Ošetrovatělstvo-Pohyb-Zdravie : Zborník vedeckých prác. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2011. s. 413-420. ISBN 978-80-8075-487-7. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. 4 s. ISBN 80-7041-104-X. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Vztah tělesné stavby a funkčního stavu pohybového systému. In Sport ve vědě věda ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 295-300. ISBN 8021036338. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Frekvence poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 143-148. ISBN 8021038632. info
 • BINTER, Arnošt a Taťána STRAKOVÁ. Freestylové prvky ve snowboardingu. In Outdoor 2004, sborník příspěvků mezinárodního semináře. Brno: Paido,edice pedagogické literatury, 2004. 2 s. ISBN 80-7315-086-7. info

2009/01/09

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info