doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Department of Mathematics and Statistics


Office: pav. 08/03023c
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3858
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc
  narozen 7. 11.1942 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta MU
  Katedra matematiky
  Janáčkovo nám. 2a
  662 95 Brno
  Česká republika
Vedoucí katedry
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1960-1965 studium odborné matematiky na MU v Brně
 • 1966 - RNDr. - Uspořádané množiny
 • 1990 - CSc. - Kardinální mocniny
 • 1990 - jmenování docentem oboru "Algebra a teorie čísel"
 • 1996 - habilitace v oboru "Algebra a teorie čísel"
Přehled zaměstnání
 • 1965 - 68 asistent, katedra matematické analýzy, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1968 - 90 odborný asistent, katedra matematické analýzy, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1990 - docent, vedoucí katedry matematiky, Masarykova univerzita, Brno
Pedagogická činnost
 • Základní kurzy: Teorie množin, Diskrétní matematika, Historie matematiky, Kombinatorika, Teorie grafů
 • Vedení diplomových prací
 • Školitel doktorského studia v oborech obecné otázky matematiky, algebra
 • Garant výuky učitelské matematiky.
 • Předseda zkušební komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky"
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblastí výzkumu je teorie uspořádaných množin a historie matematiky
  Spolupracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy při UK Praha a ČAV Praha
Přednáškové pobyty
 • Vídeň, Mnichov, Paříž, Londýn, Cambridge, Varšava, Wroclaw, Lublin
Universitní aktivity
 • Zakládající člen nadace Universitas Masarykiana
 • Vedoucí katedry matematiky 
 • 1990-99 vedoucí sekce matematiky 
 • Předseda oborové komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky"
 • Předseda státní zkušební komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky"
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků.
 • Člen společnosti pro dějiny věd a techniky
 • Člen oborové komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky a informatiky" na MFF UK Praha
Ocenění vědeckou komunitou
 • Výkonný redaktor časopisu Učitel matematiky.
 • Editor edice "Dějiny matematiky"
 • Čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků
Vybrané publikace
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Sbírka digiúloh pro každého. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2023, 72 s. ISBN 978-80-7489-245-5. info
 • FUCHS, Eduard. Dag Hrubý ocenén českou Učenou společností. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2023, roč. 31, č. 3, s. 101-103. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Rozvíjíme nadání s Máťou a Vesmou. In Jaroslav Zhouf. Ani jeden matematický talent nazmar 2022. 1. vyd. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2023, s. 36-43. ISBN 978-80-7435-912-5. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Experimentuj s Máťou 2. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2022, 64 s. ISBN 978-80-7489-794-8. info
 • FUCHS, Eduard. Poznámky o výchově budoucích učitelů. In Jana Cachová. Cesty a cestičky školské matematiky. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2022, s. 31-36. ISBN 978-80-7435-852-4. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika pro život. Online. In Magdalena Krátká. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 2021. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2022, s. 51-58. ISBN 978-80-7561-359-2. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Od Máti k matematickým aplikacím. In B. Bastl., M. Lávička. Celostátní setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022. 1. vyd. Plzeň, 2022, s. 83-88, 5 s. ISBN 978-80-86843-76-6. info
 • FUCHS, Eduard. Exaktní myšlení a místo matematiky ve vzdělávání. In Aleš Dvořák. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti. 1-. Praha: Společnost pro svatováclavská studia, 2021, s. 25-29. Svatováclavská studia, sv. 2. ISBN 978-80-270-9315-1. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Experimentuj s Máťou. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2021, 64 s. ISBN 978-80-7489-679-8. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Ve světě matematických aplikací 2016-2020. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021. ISBN 978-80-7015-042-9. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika v dějinách lidstva. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021, s. 1-46. ISBN 978-80-7015-042-9. info
 • FUCHS, Eduard. Ve světě matematických aplikací. Soustředění 2020. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021. ISBN 978-80-7015-043-6. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Svět matematických aplikací. In Jak učit matematice žákyve věku 10-16let. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2020, s. 22-29. ISBN 978-80-7015-038-2. info
 • FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 1. vyd. Praha: JČMF, 2020, s. 1-172. ISBN 978-80-7015-038-2. info
 • FUCHS, Eduard a Helena KOLDOVÁ. Algebraické výrazy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2019, 72 s. ISBN 978-80-7489-490-9. info
 • FUCHS, Eduard a Pavel TLUSTÝ. Číselné obory. Množiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2019, 96 s. ISBN 978-80-7489-489-3. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Svět matematických aplikací. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2018, 244 s. ISBN 978-80-7015-033-7. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. O jednom typu maturitních )loh. In Setkání učitelů všech typů a stupňů škol 2018. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2018, s. 61-66. ISBN 978-80-86843-62-9. info
 • FUCHS, Eduard. Opravdu je maturita zbytečný strašák? 1. vyd. Praha: MAFRA, 2017, s. 10. Mladá fronta Dnes. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika v médiích. 1. vyd. Praha: JČMF, 2017, s. 34-38. ISBN 978-80-7015-040-5. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Komentované standardy pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: JČMF, 2017, s. 39-42. ISBN 978-80-7015-040-5. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Ve světě matematických aplikací. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2017, 450 s. ISBN 978-80-7015-023-8. info
 • FUCHS, Eduard. České školství? Není všechno negativní. 1. vyd. Praha: MAFRA, 2016, s. 11. Lidové noviny. ISSN 0862-5921. info
 • FUCHS, Eduard. Převody jednotek. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, s. 17. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard. Desetinná čísla. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, s. 18. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard. Slovní úlohy III. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, s. 18. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard, Jan CHVALINA, Oldřich KOPEČEK a Josef ŠLAPAL. Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (11. 5. 1922 - 9.4. 2015). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, roč. 61, č. 1, s. 77-79. ISSN 0032-2423. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy inspirované texty v médiích. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2016, s. 87-90. ISBN 978-80-905281-3-0. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Metodické komentáře ke standardům pro základní vzdělávání - Matematika. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2016, s. 91-95. ISBN 978-80-905281-3-0. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Semináře "Matematika pro život" pro učitele základních a středních škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2016, s. 33-37. ISBN 978-80-86843-52-0. info
 • FUCHS, Eduard. Jednoduchá špatná řešení. 1. vyd. Mladá fronta Dnes, 2016, s. 11. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Komentované standardy - Matematika. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2016, s. 20-23. ISBN 978-80-7290-894-3. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy pro žáky druhého stupně základní školy inspirované texty v médiích. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2016, s. 23-26. ISBN 978-80-7290-894-3. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, s. 1-206. ISBN 978-80-7015-022-1. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Co se učitelům líbí. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Katolická univerzita, 2015, roč. 14/2015, č. 2, s. 62-66. ISSN 1336-2232. info
 • FUCHS, Eduard. Tvorba předmatematických představ a mateřská škola. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 3, s. 18-20. ISSN 1214-8679. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Předškolní vzdělávání očima praxe. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 44 s. ISBN 978-80-7015-565-3. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Předškolní vzdělávání očima praxe. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 250 s. ISBN 978-80-7015-566-0. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Matematika. 1. vyd. Praha: NÚV, 2015, 158 s. ISBN 978-80-7481-140-1. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika v médiích. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 121 s. ISBN 978-80-7015-145-7. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. How to teach mono-unary algebras and functional graphs with the use of computers in secondary schools. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. London: Taylor & Francis, 2014, roč. 45, s. 1-13. ISSN 1464-5211. URL info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 9, č. 6, s. 68-72. ISSN 0862-9765. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika pro všechny. Projekt JČMF. 1. vyd. Praha: JČMF, 2014, s. 9-15. ISBN 978-80-7015-020-7. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy - kritické místo ve výuce na ZŠ. In Bohumír Bastl, Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014, s. 69-72. ISBN 978-80-86843-45-2. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2014. ISBN 978-80-7015-021-4. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2013. ISBN 978-80-7015-017-7. info
 • FUCHS, Eduard a Binterová HELENA. Středoškolská matematika s iPadem. In Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2013, s. 26-32, 6 s. ISBN 978-80-7394-448-3. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika pro všechny. In Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2013, s. 100-105. ISBN 978-80-7394-448-3. info
 • FUCHS, Eduard. Plošné testování matematických znalostí žáků 5. a 9. tříd začíná. 2012. URL info
 • FUCHS, Eduard a Zuzana KOBÍKOVÁ. Rozhovor o státní maturitě. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2012, roč. 20, č. 4, s. 195-200. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Tvorba standardů pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace. 1. vyd. Praha: Společnost učitelů matematiky JČMF, 2012, s. 9-14. ISBN 978-80-86843-34-6. info
 • FUCHS, Eduard. "Tragická" situace Ateliéru je náš sen. Lidové noviny, 25. 10. 2012. Praha, 2012. ISSN 0862-5921. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Může počítač rozvíjet kreativitu žáků? Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. 21, č. 1, s. 45-53. ISSN 1210-1761. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Počítač, trojúhelník a kvadratická funkce. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus, 2010, roč. 19, č. 6, s. 362-372. ISSN 1210-1761. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel PECH. On introduction of quadratic function by computers at school. South Bohemia Mathematical Letters. České Budějovice: University of south Bohemia, 2010, roč. 17, č. 1, s. 51-60. ISSN 1804-1450. info
 • FUCHS, Eduard. Co by mohl o člověku vědět každý člověk. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2010, roč. 18, č. 4, s. 250-251. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Geometrie 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 96 s. ISBN 978-80-7238-691-8. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Algebra 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 112 s. ISBN 978-80-7238-689-5. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Algebra 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 80 s. ISBN 978-80-7238-690-1. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Geometrie 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 72 s. ISBN 978-80-7238-692-5. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Learning Environments in the Context of the Schools Needs. In Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe. Augsburg: University of Augsburg, 2010, s. 141-154. Mathematics Education with Technology. sv. 1. ISBN 978-3-00-032628-8. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Nestandardní úlohy s počítačem v 9. třídě. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010, s. 63-67, 4 s. ISBN 978-80-86843-29-2. info
 • FUCHS, Eduard a Věra OLŠÁKOVÁ. VI. letní škola s didaktikou matematiky 2010. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2010, roč. 19, č. 1, s. 63-64. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 9. Algebra - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 184 s. ISBN 978-80-7238-693-2. info
 • FUCHS, Eduard. Na jaké škole bych nechtěl učit. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, roč. 17, č. 2, s. 118-123. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 128 s. ISBN 978-80-7238-684-0. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Geometrie 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 72 s. ISBN 978-80-7238-686-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7238-685-7. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7238-687-1. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 168 s. ISBN 978-80-7238-688-8. info
 • FUCHS, Eduard a Věra OLŠÁKOVÁ. V. letní škola s didaktikou matematiky 2009. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, roč. 18, č. 2, s. 53-54. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Otakar Borůvka a francouzská matematika. Studies in the history of sciences and humanities. Praha: AV ČR, 2009, roč. 21, s. 69-80. ISSN 1213-1199. info
 • FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA a A DALŠÍ. Antropologický slovník. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 10-40. ISBN 978-80-7204-560-0. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Technologie ve výuce matematiky - pomoc i úskalí. České Budějovice: University of South Bohemia, 2009, s. 7-12, 5 s. ISBN 978-80-7394-186-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 104 s. ISBN 978-80-7238-679-6. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Geometrie. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 104 s. ISBN 978-80-7238-681-9. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7238-680-2. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7238-682-6. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Od trojúhelníků ke kvadratické funkci. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. 1. vyd. Plzeň: JČMF Plzeň, 2008, s. 59-63. ISBN 978-80-86843-21-6. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 168 s. ISBN 978-80-7238-683-3. info
 • FUCHS, Eduard. Chaos a jeho zákonitosti. Koneckonců. Brno, 2007, roč. 4, 1/2, s. 40-41. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. O školních vzdělávacích programech v ČR. In Matematika v škole dnes a zajtra. 1. vyd. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2007, s. 46-50. ISBN 978-80-8084-187-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 80 s. ISBN 978-80-7238-654-3. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Geometrie 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 84 s. ISBN 978-80-7238-656-7. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 64 s. ISBN 978-80-7238-655-0. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 68 s. ISBN 978-80-7238-657-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 102 s. ISBN 978-80-7238-658-1. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Interaktivní tabule ano či ne? In Sborník 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 9-14. ISBN 978-80-7394-048-5. info
 • FUCHS, Eduard. Historie matematiky a humanizace vzdělávání. In Matematika v škole dnes a zajtra. 1. vyd. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2006, s. 62-65. ISBN 80-8084-066-0. info
 • FUCHS, Eduard, Alena HOŠPESOVÁ a Hana LIŠKOVÁ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Základní školství. První. Praha: Prometheus, 2006, 78 s. ISBN 80-7196-326-7. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika ve Školních vzdělávacích programech. In Matematika v inženýrském vzdělávání. 1:. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006, s. 61-66. ISBN 80-7318-450-8. info
 • FUCHS, Eduard a Dag HRUBÝ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Čtyřletá gymnázia. První. Praha: Prometheus, 2006, 72 s. ISBN 80-7196-325-9. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborná učiliště. První. Praha: Prometheus, 2006, 60 s. ISBN 80-7196-324-0. info
 • FUCHS, Eduard, František PROCHÁZKA a Miroslav STANĚK. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborné školy. První. Praha: Prometheus, 2006, 96 s. ISBN 80-7196-323-2. info
 • FUCHS, Eduard a Emilie TĚŠÍNSKÁ. Edice "Dějiny matematiky". Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2006, XXXIX, č. 2, s. 121-124. ISSN 0300-4414. info
 • FUCHS, Eduard a Magdalena HYKŠOVÁ. Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice na ZŠ. In Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. 1. vyd. Praha: JČMF, 2006, s. 1-91. ISBN 80-7015-097-1. info
 • FUCHS, Eduard. Zamyšlení nad Školními vzdělávacími programy. In 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: JČMF Plzeň, 2006, s. 103-107. ISBN 80-86843-09-2. info
 • FUCHS, Eduard a Zuzana VOGLOVÁ. Otakar Borůvka, grafové algoritmy a teorie matroidů. In Rozpravy NTM 200. 1. vyd. Praha: NTM Praha, 2006, s. 77-88. ISBN 80-7037-158-7. info
 • FUCHS, Eduard. Tajemství přirozených čísel aneb Proč hledáme velká prvočísla. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 1, s. 44-50. ISSN 1211-3384. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný T - Ž. První. Praha: Encyklopedický dům, 2005, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 8. ISBN 80-86044-26-2. info
 • FUCHS, Eduard. Poincarého hypotéza jinak - Jak (ne)popularizovat vědu. Koneckonců. Brno, 2004, roč. 1, č. 4, s. 26. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Magické čtverce aneb od knihy I-ťing k internetové současnosti. In Matematika, fyzika a vzdělávání. První. Brno: VUTIUM, 2004, s. 29-63. ISBN 80-214-2601-2. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004, 108 s. Standardy. ISBN 80-7196-294-5. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2004, s. 69-72. ISBN 80-86843-01-7. info
 • FUCHS, Eduard. Úvod do obecné teorie prostoru. Učitel matematiky. 2004, roč. 13, č. 1, s. 49-50. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. In Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004, s. 20-50. Encyklopedie, sv. 2. ISBN 80-7360-014-5. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, roč. 12, č. 1, s. 7-10. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Interaktivní spojení a příprava učitelů matematiky. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, roč. 12, č. 1, s. 7-10. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný P-Q. První. Praha: Encyklopedický dům, 2004, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 6. ISBN 80-86044-24-6. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný R - Š. První. Praha: Encyklopedický dům, 2004, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 7. ISBN 80-86044-25-4. info
 • FUCHS, Eduard. Jak matematika popsala chaos. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 36, č. 1, s. 46-54. ISSN 1211-3384. info
 • FUCHS, Eduard a Karel LEPKA. Matyáš Lerch. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2003, roč. 48, č. 1, s. 50-62. ISSN 0032-2423. info
 • FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie. In Ottova všeobecná encyklopedie. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003, s. 20-50. Encyklopedie, sv. 1. ISBN 80-7181-959-X. info
 • FUCHS, Eduard, Jan CHVALINA a Ludmila CHVALINOVÁ. Discrete analysis of a certain parametrized family of quadratic functions based on conjugacy of those. In Proceedings of the International Conference "The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education". Brno: Masaryk University, 2003, s. 43-48. ISBN 83-919465-1-7. URL info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Teorie chaosu - multimediální text. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, roč. 11, č. 1, s. 51-54. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, roč. 11, č. 1, s. 223-230. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný K - L. První. Praha: Encyklopedický dům, 2003, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 4. ISBN 80-86044-21-1. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný M - O. První. Praha: Encyklopedický dům, 2003, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 5. ISBN 80-86044-23-8. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika a její lidé. In Matematika, fyzika a jejich lidé. Praha: Prometheus, 2002, s. 7-13. Filozofické problémy matematiky a fyziky, sv. 10. ISBN 80-7196-245-7. info
 • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika ve 20. století. In Matematika, fyzika a jejich lidé. Praha: Prometheus, 2002, s. 75-90. Filozofické problémy matematiky a fyziky, sv. 10. ISBN 80-7196-245-7. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný D - F. První. Praha: Encyklopedický dům, 2002, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 2. ISBN 80-86044-18-1. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný G - J. První. Praha: Encyklopedický dům, 2002, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 3. ISBN 80-86044-20-3. info
 • FUCHS, Eduard. Otakar Borůvka and French Mathematics. In Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, s. 83-92, 9 s. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8. info
 • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 178 s. ISBN 80-210-2703-7. info
 • FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2001, 148 s. ISBN 80-7196-095-0. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný A - Č. První. Praha: Encyklopedický dům, 2001, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 1. ISBN 80-86044-17-3. info
 • Mathematics throughout The Ages. Edited by Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 2001, 310 s. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8. info
 • FUCHS, Eduard. Žáci se ptají. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 2000, roč. 9, č. 5, s. 307-308. ISSN 1210-1761. info
 • FUCHS, Eduard a Dag HRUBÝ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Prah: Prometheus, 2000, 152 s. ISBN 80-7196-169-8. info
 • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika a Teorie množin pro učitele (CD-ROM). Brno: Masarykova univerzita, 2000, 890 s. Matematika na CD-ROM, sv. 2. ISBN 80-210-2463-1. info
 • FUCHS, Eduard. Od dokonalých čísel k Fermatovým prvočíslům. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 7, č. 2, s. 65-74. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. O hledání velkých prvočísel. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 7, č. 3, s. 129-136. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Některé slavné hypotézy. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 7, č. 4, s. 193-200. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Významní matematikové 16. a 17. století. In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus, 1999, s. 85-108. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7. info
 • FUCHS, Eduard. Teorie množin pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 202 s. ISBN 80-210-2201-9. info
 • FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998, 96 s. ISBN 80-7196-097-7. info
 • FUCHS, Eduard. Některé vlastnosti prvočísel. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Modern mathematics - the loss of certainty? Works of Department of Math. Praha: VŠP, 1997, roč. 6, č. 1, s. 50-60. ISSN 7041-8566. info
 • FUCHS, Eduard. Exaktní vědy a humanizace vzdělávání. 1. vyd. Brno: Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše, 1997, s. 29-34. info
 • Člověk - umění - matematika. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996, 186 s. Historie matematiky, sv. 4. ISBN 80-7196-031-4. info
 • FUCHS, Eduard a Jindřich BEČVÁŘ. Matematika v 19. století. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996, 143 s. Dějiny matematiky, sv. 3. ISBN 80-7196-019-5. info
 • FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA a Jan NOVOTNÝ. Einstein - Godel - Bach - Escher. 1. vyd. Brno: Universitatis Masarykiana, 1996, 3 s. ISBN 80-901604. info
 • FUCHS, Eduard. Kurt Godel (1906-1978). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, roč. 1996, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3384. info
 • FUCHS, Eduard a Jindřich BEČVÁŘ. Jaroslav Šedivý, zakladatel letních škol z historie matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996, s. 121-122. ISBN 80-7196-019-5. info
 • FUCHS, Eduard. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 255 s. info
 • FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 18 s. Dějiny matematiky, sv. 1. info
 • FUCHS, Eduard. Co ještě nevíme o prvočíslech. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 22 s. Dějiny matematiky, sv. 1. info
 • FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 15 s. Dějiny matematiky, sv. 1. info
 • FUCHS, Eduard a Jindřích BEČVÁŘ. Historie matematiky I. 1. vyd. Brno: Jednota československých matematiků a fyziků, 1994, 241 s. info
 • FUCHS, Eduard. Kurt Gödel a filozofické problémy moderní matematiky. In Eduard Fuchs. 6. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. 1. vyd. Brno: Jednota českých matematiků a fyziků, 1992, s. 29-33. info
 • FUCHS, Eduard. O některých názorech fakult vychovávajících učitele matematiky v České republice. In Eduard Fuchs. 6. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. 1. vyd. Brno: Jednota českých matematiků a fyziků, 1992, s. 105-107. info
 • FUCHS, Eduard. Základy teorie množin. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 146 s. ISBN 8021001224. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory [Fuchs, 1990]. 2. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1990, 77 s. info
 • FUCHS, Eduard a Ivan NETUKA. Johann Radon (K stému výročí narození). Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1988, roč. 33, č. 5, s. 282-285. ISSN 0032-2423. info
 • FUCHS, Eduard. Světonázorové problémy matematiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 284 s. info
 • FUCHS, Eduard. Kombinatorika a teorie grafů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 138 s. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory. Vyd. 2. přeprac. a rozš. Brno: Rektorát UJEP, 1984, 77 s. info
 • FUCHS, Eduard. Partitions, compositions and cyclomatic number of function lattices. The Fibonacci Quartely. New York, 1984, roč. 22, s. 42-49. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory. 2. přepracované a rozšířené. Brno: UJEP Brno, 1984, 77 s. info
 • FUCHS, Eduard. On the o-category of finite chains. Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik. Berlin, 1982, roč. 28, s. 83-85. info
 • BARVÍNEK, Erich a Eduard FUCHS. Funkce komplexní proměnné. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP Brno, 1981, 150 s. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika pro reaprobační studium. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1981, 194 s. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika pro reaprobační studium. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1981, 194 s. info
 • FUCHS, Eduard. On partitions with limited summands. Arch. Math. Brno, 1979, roč. 15, s. 1-12. ISSN 0044-8753. info
 • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin : (úvod do oboru). Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1978, 175 s. info
 • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množijn (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1978, 175 s. info
 • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1978, 175 s. info
 • FUCHS, Eduard. Projective and injective complete lattices. Arch. Math. (Brno). Brno, 1975, roč. 12, s. 117-140. ISSN 0044-8753. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974, 65 s. info
 • FUCHS, Eduard. Teorie množin. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1974, 176 s. info
 • FUCHS, Eduard. Teorie množin. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1974, 176 s. info
 • BARVÍNEK, Erich a Eduard FUCHS. Analytické funkce. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1972, 144 s. info
 • FUCHS, Eduard a Erich BARVÍNEK. Analytické funkce. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972, 144 s. info
 • FUCHS, Eduard. Isomorphismus der Kardinalpotenzen. Arch. Math. Brno, 1965, roč. 2, s. 83-93. ISSN 0044-8753. info
 • FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Co jsme se dozvěděli od učitelů matematiky. 1. vyd. Praha: JČMF, 1918, s. 83-89. ISBN 978-80-7015-030-6. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika v dějinách lidstva. 1. vyd. Praha: JČMF, 1918, s. 107-148. ISBN 978-80-7015-033-7. info
 • FUCHS, Eduard a Hana LIŠKOVÁ. SUMA - Společnost učitelů matematiky. Servis pro učitele matematiky všech typů škol aneb kde co nadete. 1. vyd. Praha: JČMF, 1918, s. 69-82. ISBN 978-80-7015-030-6. info

29. 11. 2001

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info