doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Associate professor, Department of Applied Mathematics and Computer Science


Office: 629
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5386
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Department
 • Department of Applied Mathematics and Computer Science,
  Faculty of Economics and Administration,
  Masaryk University
  Lipová 41a
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • Department Head
Education and Academic Qualifications
 • 2019 Associate professor, Business Economics and Management, thesis: Selected methods of causal analysis for measuring the sales support efficiency, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
 • 2003 Doctoral degree, General Mathematics and IT, thesis: "Markov Chains Model of the Attention", Faculty of Science, Masaryk University
 • 1996 Master degree, Mathematics-Biology, thesis: "Set Theory Application in Music Analysis", Faculty of Science, Masaryk University
Employment
 • 2015-: Head of Department of Applied Mathematics and Computer Science, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno
 • 1998-: Lecturer, Assistant Professor and Associated Professor at Faculty of Economics and Administration MU
 • 1996-1998: High School Lerchova, teacher
Teaching Activities
 • Lecturing Statistics 1
 • Lecturing Statistics 2
 • Lecturing Multivariate Statistical Analysis
 • Lecturing Statistics 2 for foreign students
 • Seminars on Calculation Systems in Statistics
 • Supervisor and Consultant of Bachelor's and MAster's Theses
 • Supervisor and Consultant of PhD. Theses
Scientific and Research Activities
 • Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics (PLATINUM), 2018-1-NO01-KA203-038887, Strategic Partnerships for higher education
 • Mathematics and Statistics Support Centre (MSSC) NF- CZ07/ICPNG /ICPNG04
 • Enhancing Quality of Diploma and Ph.D. Theses Via Usage of Quantitative Methods NF-CZ07-INP-5-326-2016
 • Personality, learning approach and teaching styles in undergraduate mathematics,contractual research 2016
 • Mathematical Education Through Modeling Authentic Situations – METMAS NF- CZ07-ICP-3-201-2015
 • Implementace jazyka R do výuky kvantitativních předmětů na ESF MUNI/FR/1495/2015
 • Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku MUNI/A/1209/2014
 • Řízení kvality a konkurenceschopnost podniku MUNI/A/0799/2013
 • Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku MUNI/A/0738/2012
 • výzkumný záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů"
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2016/06/17 – 2016/06/25: University of St.Gallen, St. Gallen, Other programs, CHE
  • Global School in Empirical Research Methods (GSERM): "Econometrics of Big Data"
 • 2014/08/04 – 2014/08/22: University of A Coruña, La Coruňa, Erasmus+, ESP
  • Výuka předmětu Multivariate Statistical Analysis
 • 2012/09/17 – 2012/09/21: University of Vienna, Vienna, MU Partner Institutions Exchange Programme, AUT
  • Stáž
University Activities
 • 2019-: Vice chairwoman of Academic Senate of Masaryk University
 • 2018-: Member of Academic Senate of Masaryk University
 • 2018-: Member of Election and Mandate Committee at Academic Senate of Masaryk University
 • 2015-: Member of Dean's advisory board
Activities Outside University
 • Founder of Math and Stats Support Centre
 • Member of Statistical Modeling Society
 • Member of Česká statistická společnost
Awards Related to Science and Research
 • Dean's Price Winner for the best monograph at Faculty of Economics and Adminis-tration, Masaryk University in 2015: Ladislav BLAZEK, Ondrej CASTEK, Pavel PUDIL, Maria KRALOVA, Petr SOMOL, Jana POKORNA. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition. Masaryk University, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
 • Dean’s Price Winner for the best paper at Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in 2014: SEDLACEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRALOVA. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001-2010. Technological and Economic Development of Economy, 2013, roc. 19, Supplement 1, s. S326-S341. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/20294913.2014.880084.
 • Dean’s Price for Master students at Faculty of Science in Mathematics section, 1995
Major Publications
 • KRÁLOVÁ, Maria. Metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 174 s. ISBN 978-80-210-9939-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9940-2021. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Maria KRÁLOVÁ. How Public R&D Support Affects Research Activity of Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy. Springer, 2020, roč. 11, č. 3, s. 888-907. ISSN 1868-7865. doi:10.1007/s13132-019-0580-2. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, roč. 32, č. 1, s. 1237-1255. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2019.1627893. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2018, roč. 31, č. 1, s. 1330-1350. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2018.1484786. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-35. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.595. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2016, roč. 2016, 49E, s. 169-186. ISSN 1842-2845. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016, VI, č. 2, s. 3-11. ISSN 1805-0603. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1013-1021. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563031013. URL info
 • VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK a Maria KRÁLOVÁ. Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 410-430. ISSN 0013-3035. info
 • KRÁLOVÁ, Maria a Laura FÓNADOVÁ. Struktura věznění v České republice v letech 1996 až 2012 v zrcadle dat Vězeňské služby ČR. Data a výzkum. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, roč. 9, č. 1, s. 31-49. ISSN 1802-8152. URL info
 • RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ a Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, č. 4, s. 329-344. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0003. URL info
 • PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014. info
 • MATĚJKA, L., J. PĚNČÍK, Maria KRÁLOVÁ, A. KALUŽOVÁ, L. MATĚJKA a T. POSPÍŠIL. Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption. International Journal of Civil and Environmental Engineering. Indická republika, 2013, roč. 35, č. 2, s. 1141 - 1146. ISSN 1701-8285. info
 • KUCHYNKOVÁ, Ladislava a Maria KRÁLOVÁ. Aspects affecting flexibility of Czech managers' leadership style. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2403-2414. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072403. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRÁLOVÁ. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001–2010. Technological and Economic Development of Economy. 2013, roč. 19, Supplement 1, s. 326-341. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/20294913.2014.880084. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
 • KRÁLOVÁ, Maria. Markov Model of Active Attention. Journal of Electrical Engineering. Bratislava, 2001, roč. 52, č. 10/s, s. 38-40. info

2020/05/01

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info