Mgr. Radek Šimek, Ph.D.

Lecturer, Language Centre, Faculty of Law Division


Office: 409
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7536
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Radek Šimek, Ph.D., narozen 25. července 1961 v Hodoníně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
  • CJV, Masarykova univerzita, odd. na PrF, Veveří 70, Brno
Funkce na pracovišti
  • Lektor II
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2004 Ph.D. Anglický jazyk, FF MU Brno 1987 Mgr. Angličtina a portugalština, FF MU Brno
Přehled zaměstnání
  • 1990-: Lektor II, CJV, odd. na PrF, MU Brno 1988-1990 Překladatel, SVUM Brno
Pedagogická činnost
  • Angličtina pro právníky
Akademické stáže
  • 1992: dvouměsíční pobyt v Lisabonu, Instituto de Camoes 1993: dvouměsíční pobyt v Rotterdamu, University of Rotterdam 1995: dvoutýdenní kurs ESP v Edinburghu
Vybrané publikace
  • ŠOPOVOVÁ, Radoslava a Radek ŠIMEK. Introduction to English for International Trade Law. 1.vydání. Masarykova univerzita Brno, 2005. 99 s. Právnická fakulta, Multimediální učební text č.15. ISBN 80-210-3777-06. info

13. 10. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info