doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.


E‑mail:
Web: http://www.fsps.muni.cz/~koprivova