doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jitka Kopřivová 13.5.1953 Hodonín two children
Workplace
 • Faculty of Sports Studies, MU Brno, Department of Health Promotion
Employment Position
 • Vice-dean for foreign affairs, Assoc.Prof.
Education and Academic Qualifications
 • 2001: Assoc.Prof. in branch of Kinathropology, "Disorders in locomotive system of children at the age from 6 to 8", Faculty of Education MU Brno
 • 1994: Ph.D. in branch of Theory of physical education teaching,“ Problem of muscles disbalances of children with asthma bronchial", FTVŠ UK Bratislava
 • 1987: doctor of pedagogic in branch Teaching of generally educational subjects, PaedDr., Faculty of Education, MU Brno
 • 1977:certificated educationist in branch Teaching for secondary schools, Faculty of physical education and sport UK Bratislava
Employment Summary
 • 2008-till now: Department of Health Promotion
 • 2002: Faculty of Sports Studies MU Brno, vice-dean for foreign affairs, Department of sports medicine and healthy PE - Assoc.Prof.
 • 1982-2001: Faculty of Education MU Brno, Department of physical culture - assistant specialist
 • 1977-1982: Central institution of physical culture in Prague - Methodist of centre in Brno
 • JAMU in Brno and Faculty of law UJEP (MU)in Brno - external assistant of PE
Pedagogical Activities
 • lecture on "Healthy PE", "Methodology", "Reaserch project", seminar and practice on "Corrective exercises", "Adapted PE", "Psychomotorics"
 • Supervisor of bachelors, masters and doctoral theses
Scientific and Research Activities
 • 2009:co-solver of specific research " Pilot Study of Czech Version Falls Efficacy Scale-International (FES-I)"
 • 2008: project partner of project supported of ESF" Training of teachers in the field of leisure time activities of peoples with special needs"
 • 2007: co-solver of research project GAČR 406/052670 "Possibilities of graduates of the Physical Education and Sports
 • 2007: project of Health promotion "Prevention as a part of Middle-aged and Elderly people´s Life"
 • 2006: co-solver of European project "THENAPA II-Ageing and Disability-A new crossing between physical activity, social inclusion and life-long being"
 • 2006: partner of project subscribe to European Social Fund "Training of pedagogical workers for the leisure-time activities of the people with special needs"
 • 2005: partner of developing program of Ministry of Education in Czech Republic "Development, innovation and integration of study programs and branches"-project "New conception to extend of no-medical study programs and branches for workers at public health"
 • 2004:solver grant of Czech Ministry of Education :Internationalization of educational process oriented to foreign students"
 • 2003-2005: cooperation on the project of Czech Ministry of Education LS0306 " Systematic monitoring the state of healthy enfeebled pupils and students in the schools healthy PE and suggestions to improvement of Czech educational system"
 • 2003:solver grant of Czech Ministry of Education "Preparation of specialists for communication in European Union"
 • 2001,2002:co-solver grant "Project of health support No.92 and No.93 "Exercises for improving physical and mental status of seniors"
 • 2001: main solver of grant of Czech Ministry of Education "Education of physical education teachers for working with handicapped people"
 • 2000: co-solver of grant of Czech Ministry of Education "Preparation of physical education teachers for integration of school physical education"
Academical Stays
 • 2009: University of Coimbra, 6 days
 • 2009: University of Valencia, Faculty of Physical Activity and Sport Sciences, 6 days
 • Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, 8 days
 • 2008: Lithuanian Academy of Physical Education in Kaunas, 5 days
 • 2008: Faculty of Education in Banská Bystrica, 10 days
 • 2008:Faculty of Sport, Ljublaja University, 3 days
 • 2007: Faculty of Sport in Ljubljana University, 3 days
 • 2006: National Sports Academy in Sofia, 3 days
 • 2006: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Sportwissenschaft, 4 days
 • 2005: Berzsenyi Dániele College, Szombathelly, 3 days
 • 2005: University Primorska, Faculty of Education in Koper, 10 days
 • 2005: Wales, Uni of Newport, 5 days
 • 2004: Wales,Uni of Newport, Faculty of Sports Sciences, 5 days
 • 2004: National Sports Academy in Sofia, 10 days
 • 2002: Uni-Greifswald, Institut für Sportwissenschaft, 7 days
 • 2002: Faculty of Education in Ljubljana, 14 days
 • 2001: AWF Wroclaw, 14 days
 • 2000: AWF Poznaň, 14 days
 • 1999: Otto-von-Guericke-Uni-Magdeburg, Institut für Sportwissenschaft, 5 days
 • 1999: Wienna, seminar organised of European Forum of Psychomotorics, 4 days
 • 1996: Dunkerque, conference "Université d´été",6 days
 • 1998: Faculty of Education UMB Banská Bystrica, 11 days
 • 1994: Institut für Sportwissenschaft und Motologie der Philipps-Universität, 3 days
 • 1992-1993: Luxembourg-Letzebuurger Aktionskrees Psychomotorik, 12 days
University Activities
 • member of executive council of scientific journal "Studia Sportova"
 • member of Scientific board Faculty of Sports Studies MU Brno
 • member of Scientific board Faculty of Physical culture UP Olomouc
 • member of branch board Kinanthropology Faculty of Sports Studies MU Brno
 • member of Czech Kinanthropology Union
 • contact person of international project CEEPUS CZII-59
 • department coordinator of SOCRATES/ERASMUS program at Faculty of Sports Studies
Extrauniversity Activities
 • Member of lecturer staff in the Union of healthy physical education from Czech Association of Sports for all
 • member of Czech Kinanthropology society
 • member of International Network on Sport Sciences and Health Management in Higher Education
Appreciation of Science Community
 • 2006: U3V MU Brno, invited lecture "Importance of Motion during the ageing process"
 • 2006: National Sports Academy Sofia, CEEPUS workshop-lecture“ The Influence of Intervention Motor Activity Programme on the Quality of Life during the Ageing Process"
 • 2005: Wales-Uni of Newport, lecture "Motor Activity of elderly people"
 • 2002: Uni-Greifswald, Institut für Sportwissenschaft, lecture " Bewegungsaktivität mit Senioren"
Selected Publications
 • ERBENOVÁ, Pavla, Jitka KOPŘIVOVÁ a Miroslav HANÁČEK. Komplexní přístup v terapii žen s nadváhou a obezitou - účinnost terapie manualizovanou metodikou STOB. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, roč. 2013/4, č. 1, s. 219-229. ISSN 1804-3682. info
 • WIEDNEROVÁ, Veronika a Jitka KOPŘIVOVÁ. Význam pohybových aktivit seniorek z hlediska úprav funkčního stavu svalového systému. Studia sportiva. Brno: FSpS MU Brno, 2012, roč. 2012/6, č. 2, s. 13-18. ISSN 1802-7679. info
 • STARÁ, Gabriela a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vztah jedinců staršího věku k pohybové aktivitě. Studia Sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 5/2011, č. 2, s. 125-132. ISSN 1802-7679. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Manual dexterity of older adults living in homes for elderly people. Scripta medica. Brno, 2010, roč. 83, č. 2, s. 130-136. ISSN 1211-3395. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Vliv intervenčního pohybového programu na funkční soběstačnost a manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, roč. 90/2010, č. 5, s. 295-299. ISSN 0032-6739. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory. In Sborník Mezinárodní konference Sport a kvalitra života Brno 2009 MU FSpS Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • MACHOVEC, Bohumír a Jitka KOPŘIVOVÁ. Jógová cvičení a jejich vliv na rovnováhu seniorů. In Aktivní v každém věku III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 68 s. ISBN 978-80-244-2303-6. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Igor JADVIDŽÁK. Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport MU FSpS v Brně na trhu práce. In Uplatnění absolventů studijního programu tělesná výchova a sport na trhu práce v České republice (1998-2005). Praha: Univerzita Karlova v Praze, FTVS, 2008. s. 95-104. Univerzita Karlova v Praze, 1. svazek. ISBN 978-80-86317-57-1. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Uplatnění absolventů TVS Masarykovy Univerzity v Brně s ukončením studia mezi léty 1998-2005. In JADVIDŽÁK, Igor. Názory absolventů programu "Tělesná výchova a sport" na zaměstnání z hlediska učitelství TV. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 65-75. ISBN 978-80-244-1973-2. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Komplexní přístup v terapii obezity. In Sport a kvality života 2008. Masarykova Univerzita. Brno: MU Brno, 2008. 5 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. The influence of intervention motor activity programme on the quality of life during the ageing process. In JADVIDŽÁK, Igor, Veronika FUNKOVÁ a Gabriela STARÁ. Adapted Physical Activities - European Dimensions. Sofia: National Sporta Academy "V.Levski", Sofia, 2007. 7 s. ISSN 1310-3393. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka, Igor JADVIDŽÁK, Veronika FUNKOVÁ a Gabriela STARÁ. Uplatnění psychomotorických cvičení a her v pohybových aktivitách seniorů. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2007. 6 s. ISBN 978-80-244-1796-7. info
 • BERÁNKOVÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv sedavého zaměstnání na rozvoj algií pohybové soustavy. In Sport akvalita života 2006. Brno: MU, 2006. s. 17-18. ISBN 80-210-4145-5. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Vilma MEDIŠAUSKAITE. The self formation in sportive and non-sportive adolescens. Looking for the links with deliberaite self-harm or suicide. In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006. s. 68-70. ISBN 80-210-4145-5. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Alena SKOTÁKOVÁ. Specifikace tance zrakově postižených. In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006. s. 107-108. ISBN 80-210-4145-5. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Igor JADVIDŽÁK. Stav zdravotně oslabených žáků a studentů ve školní zdravotní tělovýchově v regionu Jižní Morava. In Současný stav vyučovacího předmětu udravotní tělesná výchova na základních a středních školách. 1. vyd. Praha: FTVS UK Praha, 2005. s. 25-29. ISBN 80-86317-37-4. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Igor JADVIDŽÁK. Vliv roční pravidelné pohybové aktivity na změnu psychických funkcí a koordinačních schopností u vybrané skupiny seniorů. In Sport a kvalita života. Brno: MU, 2005. s. 49-54. ISBN 80-210-3863-2. info
 • DAŇHELOVÁ, Šárka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Výchova budoucích učitelů tělesné výchovy na University of Pécs v Maďarsku. Universitní noviny. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 10-11. ISSN 1211-6866. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vhodné pohybové aktivity pro ženy s nadváhou. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Masarykova Univerzita Brno: MU Fakulta sportovních studií, 2004. s. 82-82, 90 s. ISBN 80-210-3541-2. info
 • DAŇHELOVÁ, Šárka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Sportovní studia na University of Wales College, Newport. Univerzitní noviny. Brno: NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana, 2003, roč. 10, 7-8, s. 10-11. ISSN 1211-6866. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Oslabení pohybového systému. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2003. s. 16-22. Zdravotní tělesná výchova - II.část. ISBN 80-86586-03-0. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Oslabení dýchacího systému. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2003. 4 s. Zdravotní tělesná výchova - II. část. ISBN 80-86586-03-0. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Pohybové aktivity pro zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 97-100, 249 s. ISBN 80-210-3099-2. URL info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Sportliche aktivität alsmittel für Schteigerung des Psychischen und Physischen Zustandes der Älteren. In Gemeinsames Kolloquium der Bewegungs- und Treiningswischensschaft. 1. vyd. Magdeburg: Institut für Sportwissenschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2003. s. 59-120. URL info
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Jitka KOPŘIVOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Kompenzační cvičební program jako intervenující činitel v boji proti bolestivým stavům pohybového aparátu u střední generace. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 1. vydání,2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 8 - 9. ISBN 80-210-3261-8. info
 • SYSLOVÁ, Vlasta. Zdravotní tělesná výchova II. část. ČASPV. Praha: ČASPV, ACI, 2003. 106 s. ISBN 80-86586-03-0. info
 • KOPŘIVOVÁ, J. a Josef PAVLÍK. Význam pohybových aktivit v životě člověka. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: MU, 2003. s. 35 - 44. ISBN 80-210-3261-8. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Psychomotorics. Brno: Paido, 2003. 15 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-066-2. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Týdenní rekondiční pobyt žen s nadváhou. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2002. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Faktory vedoucí ke změně životního stylu u žen s nadváhou. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2002. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu, sborní. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Význam specifických pohybových aktivit pro zlepšení fyzického a psychického stavu u starších osob. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2002, roč. 11/2002, č. 3, s. 201-201. ISSN 1210-5481. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Lenka BERÁNKOVÁ. Problematika funkčních poruch pohybového aparátu. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2002, roč. 11/2002, č. 3, s. 210-210. ISSN 1210-5481. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů II. 1. vyd. Brno: Propag Servis, 2002. 23 s. URL info
 • MUŽÍK, Vladislav. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 46 s. ISBN 80-210-2642-1. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Základní prostředky zdravotní tělesné výchovy. In Zdravotní tělesná výchova. první. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2001. s. 26-67. ISBN 80-902509-8-X. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Význam prevence funkčních poruch pohybového aparátu dětí mladšího školního věku. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 107-109. ISBN 80-210-2712-6. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Napiecie - rozluźnienie jako podstawa poznania wlasnego ciala. In Dziecko niepolnosprawne - aktywność ruchowa dzialalność szkoly. 1. vyd. Poznaň: AWF Poznaň, 2001. s. 59-60. ISBN 80-244-0351-X. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů. Brno: MHS Brno, 2001. 23 s. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů. 1. vyd. Brno: Propag servis, 2001. 23 s. URL info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Jak naučit děti mladšího školního věku návyku správného držení těla. Těl. Vých. Sport Mlád. Praha: FTVS UK, 2000, roč. 66, č. 2, s. 19-21. ISSN 1210-7689. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Tělovýchovné chvilky na 1. stupni základní školy. Těl. Vých. Sport Mlád. Praha: FTVS UK, 2000, roč. 66, č. 4, s. 19-21. ISSN 1210-7689. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Praktické ukázky cvičení. In Trendy športu pre všetkých a psychomotorika. Bratislava: Slovenský olympijský výbor, Komisia šport pre všetkých, 2000. s. 49-58. ISBN 80-88901-36-7. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Problematika úpravy funkčních poruch svalového systému dětí. In KOPŘIVOVÁ, Jitka. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: PdF MU, 1999. s. 39-40. ISBN 80-210-2255-8. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Poruchy funkce svalového systému dětí mladšího školního věku. Zdravotně orientovaná TV na ZŠ. In Zdravotně orientovaná TV na ZŠ. Brno: PdF MU, 1999. s. 83-86. ISBN 80-210-2246-9. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Význam zdrav.prevent.aktivit na 2.st.ZŠ z hlediska prevence vzniku poruch hyb.sys. In DOHNALOVÁ, Ilona. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Brno: PdF MU, 1999. s. 123-128. ISBN 80-210-2246-9. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Tvořivá pohybová činnost v životě zdravotně oslabených jedinců. In Cesty k tvořivé škole. Brno: PdF MU, 1998. s. 549-551. ISBN 80-210-1938-7. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Poruchy funkce hybného systému výkonnostních sportovců. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: PdF MU, 1998. s. 24-31. ISBN 80-210-1944-1. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Poruchy funkce svalového systému u dětí mladšího školního věku. In Program zdrav.orientované těl. vých. pro vzdělávací programy 1.st. ZŠ. Brno: PdF MU, 1998. s. 16-19. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Vyrovnávací cvičení. Pohybje život. Praha: ČASPV, 1998, roč. 2., 3., s. 1-12. ISSN 1212-0669. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Poruchy funkce hybného systému dětí mladšího školního věku. In Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1. st. ZŠ. Banská Bystrica: PdF UMB, 1998. s. 135-137. ISBN 80-8055-220-7. info
 • ZACHRLA, Jan a Ilona DOHNALOVÁ. Vliv zdravotně orientované těl. vých. na tělesnou zdatnost a pohyb. režim žáků. In KOPŘIVOVÁ, Jitka. K problematice zdravotně orientované těl. vých. na 1. st. ZŠ. Brno: PdF MU, 1998. s. 42-48. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Zdeněk KOPŘIVA. Význam vyrovnávacích cvičení v životě člověka. Vyd. 1. Brno: Studio pohybových aktivit, 1997. 61 s. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Poruchy funkce hybného systému výkonnostních sportovců. In Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997. s. 498-500. ISBN 80-902147-2-X. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Zdeněk KOPŘIVA. Vyrovnávací cvičení. Brno: Studio pohybových aktivit SB I, 1997. 61 s. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Alternativní formy výuky. In Sbornik. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 82-166. ISBN 80-210-1480-6. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Jitka KOPŘIVOVÁ. Gesundheitsförderung in den neuen Erziehungs- und Bildungskonzeptionen der Tschechischen Republik. In Bericht über die I. Internationale Sommerakademie für Bewegung, Spiel und Sport in der Schule. Bern: Sekretariat SVSS, 1996. s. 54-55. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Sborník. Problematika pohybové výchovy mentálně postižených dětí. In POŽÁROVÁ, Jitka. Každý jedinec je výzva. Olomouc: FTK Univerzita Palackého, 1996. s. 67-68. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Hry ve vodě. Brno: CDVU MU, 1996. 12 s. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Problematika testování a posilování břišních svalů. In Sborník. Diagnostika pohybového systému. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. s. 91-96. ISBN 80-7067-570-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Jitka KOPŘIVOVÁ. Psychomotorika. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 86-89. ISBN 80-210-0874-1. info

2010/01/20

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info