PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Assistant professor, Department of Psychology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.529a
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3169
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD.
Department/Faculty/University
 • Institute of Psychology Faculty of Arts Masaryk University Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Function, current position
 • scientific assistant
Education and academic qualifications
 • 2007 achieved the PhDr degree.
 • 1992 - 1997 accepted and selected for an internal form of postgraduate study at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, worked on her dissertation focused on the area of clinical psychology. In 1997 achieved the PhD degree.
 • 1987 - 1992 Masters Degree of five years of psychology studies. In 1992 graduated from the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, with distinction, and received the Masters Degree.
 • 1983 - 1987 study in a class with compulsory Latin lessons at grammar school, Slovanské náměstí in Brno.
Professional experience
 • 1997 - 2011 scientific assistant in the Institute of Psychology
Teaching activities
 • PSA-015 Social Psychology I
 • PSA-034 Social Psychology II
 • PSA-054 Applied Social Psychology
 • PSA-013 Psychological Training in the Group
 • PSB-059 Dance Therapy
 • PSB-526 Introduction to the Transactional Analysis
 • PSB-066 Imagination Psychotherapy
 • PSB-037 Communication Skills Training
 • VIK12A35 Social Psychology
 • RJs212 Social psychology
Research activities
 • Resolver of the researches supported by the Czech Grant Agency:
 • 2002 - 2004
 • GA CR n. 406/02/1040 The prerequisites for life satisfaction in the contemporary adolescent youth: personality, values and social perspectives.
 • 2005 – 2007
 • GA CR n. 406/05/0564 Determinants of Life Satisfaction and Health of University Students: Body-concept, Health-supportive Behaviour and selected Personality Charakteristics.
 • 2009 – 2011
 • GA CR n. 406/09/0611 Cognitive determinants of Health related behaviour.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2000/10/15 – 2000/12/15: Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, BEL
 • 1996/10/14 – 1997/01/10: Paris Descartes University, Paris, FRA
 • 1995/10/02 – 1996/01/12: University of Paris X - Nanterre, Nanterre, FRA
Other academic activities, research projects, grants
 • 1999-2002 Member of the academic senate
Most significant professional accomplishments
 • Editor of collection SPFFBU, psychological series
Major publications
 • KOTERA, Yasuhiro, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Denise ANDRZEJEWSKI, Greta KALUZEVICIUTE a Sakai MAKOTO. From Stress to Psychopathology : Relationship with Self-Reassurance and Self-Criticism in Czech University Students. International Journal of Mental Health and Addiction. Springer, 2021, roč. 19, č. 2, s. 1-12. ISSN 1557-1874. doi:10.1007/s11469-021-00516-z. Odkaz na plný text info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus und seine Rolle im Gesundheitskontext. Internationale Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik in Wirtschaft und Gesellschaft. Wien, Rakousko, 2021, roč. 46, č. 1, s. 12-22. ISSN 0254-928X. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Metodika tanečně expresivního přístupu - primitivní exprese. In Müller, Oldřich. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. s. 153-168. ISBN 978-80-244-5749-9. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018. Digitální knihovna FF MU info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Tancevalnaja terapija i terapevtičeskij taněc. In Valenta, Milan; Polínek, Martin Dominik; Müller, Oldřich; Dosedlová, Jaroslava; Kantor, Jiří; Svoboda, Pavel; Kopytin, Aleksandr Ivanovič; Vačkov, Igor Viktorovič. Ekspressivnaja terapija v specialnoj pedagogike. Sankt-Peterburg: Obrazovatelnyje projekty, 2017. s. 239 - 267. Proteatr. ISBN 978-5-98368-124-8. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 1167-1175. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Online knihkupectví Munipress info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. s. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Jaká je současná produktivní populace? In Juračková, Lenka; Mika, Jiří. Knihovny současnosti 14. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014. s. 120-128. ISBN 978-80-86249-71-1. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 1-104. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 49-68. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-82. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Primitive Expression as a Therapeutic Dance. In Autoestima Flamenca, Sevilla, Spain. 2013. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology. Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3711-9. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 199-204. ISBN 978-80-88910-40-4. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 65-72. ISSN 1805-6393. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Co je a co není psychoterapie? Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2010, I, č. 1, s. 7-13. ISSN 0862-1985. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ a Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti. In Wellness, zdraví a životní styl. Praha: FTVS Univerzity Karlovy, 2007. s. 27 - 40. Fialová Ludmila (ed.). ISBN 978-80-86317-54-0. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Stanislava KUČEROVÁ. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, P 10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 21 - 31, 10 s. ISBN 80-210-4144-7. info
 • BLATNÝ, Marek, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Vladimír KEBZA a Iva ŠOLCOVÁ. Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno: Vydavatelství MSD, 2005. 109 s. Masarykova univerzita, svazek č.1. ISBN 80-86633-35-7. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Taneční terapie. In Oldřich Muller (ed.).Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 200 - 222. UP, svazek č. 1. ISBN 80-244-1075-3. info
 • BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, roč. 46, č. 2, s. 97 - 104. ISSN 0039-3320. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22. ISSN 0887-0446. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Objektivní a subjektivní faktory štěstí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická P7. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 55 - 62. ISBN 80-210-3130-1. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 19-30. ISBN 80-86633-09-8. info
 • POSPĚCHOVÁ, Tereza a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Vybrané komponenty sociální kompetence ve vztahu k ostatním osobnostním charakteristikám. Človek a spoločnosť. Košice: SAV Košice, 2003, roč. 6, č. 4, s. 18 - 29. ISSN 1335-3608. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím. In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV, 2003. s. 68-75. ISBN 80-88982-75-8. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 103 - 112. ISBN 80-210-2832-7. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Kateřina RERYCHOVÁ. Jsou naši vysokoškoláci ve výhledech do budoucnosti nerealističtí optimisté? In Sociálne procesy a osobnosť 2002. 1. vydání. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV a Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2002. s. 38 - 47. ISBN 80-967621-7-6. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. "Sdělená bolest-poloviční bolest?" Sociální sdílení emocí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 2001. s. 49-54. ISBN 80-210-2588-3. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Jak se studuje (psychologie) v belgické Lovani? Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové, 2001, roč. 12, č. 2, s. 80-83. ISSN 0862-8971. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 101-113. Řada psychologická P4. ISBN 80-210-2516-6. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 2000. s. 99-111. ISBN 80-210-2516-6. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 103 s. ISBN 80-210-2100-4. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 57-62. ISSN 1211-3522. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie v Paříži. Konfrontace : časopis pro psychoterapii (MDO). Hradec Králové: Aldis, 1998, roč. 9, č. 2, s. 22-29. ISSN 0862-8971. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Reportáž o "aktivním sebeosvobozování". Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1996, roč. 1996, č. 20, s. 110-112. ISSN 1211-4669. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Mojmír SVOBODA. Hypnosugestivní ataraxie v běžné stomatologické praxi. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7891. info

2011/03/17

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info