prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Professor, Department of Psychology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.527
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4817
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Hana Přikrylová Kučerová  . Datum a místo narození: 18.11.1977 Brno-město
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU Brno Arne Nováka 1/1, 60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Jmenována profesorkou pro obor Psychologie 7.6.2022; Jmenována docentkou Klinické psychologie k 1.5.2018; 05/2013 Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Dopravní psychologie – Pražská vysoká škola Psychosociálních studií; (08/2013 - udělena akreditace Ministerstvem dopravy ČR); 03/2006 rigorózní zkouška v oboru Klinická psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; obhájen titul PhDr. 05/2006 studium zakončeno státní doktorskou zkouškou, obhájen titul Ph.D.; 2002 – 2006 doktorské studium v oboru Klinická psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; 06/2001 státní zkouška ve studijním programu Psychologie, obhájen titul Mgr.; 1996 – 2001 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, jednooborové studium Psychologie; 1992 – 1996 Gymnázium Táborská, Brno; přírodovědné zaměření; 1984 – 1992 Základní škola Kuldova 38, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2022 - dosud profesorka - Psychologický ústav FF MU; 2018 - 2022 docentka - Psychologický ústav FF MU; 2019 - 2022 vedoucí Oddělení vědy a vzdělávání Psychiatrická nemocnice Brno; 2017 - 2018 odborná asistentka - Psychologický ústav FF MU; 2015 - 2016 odborná asistentka - Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU; 2013 - 2015 zástupkyně přednosty Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU ; 2012 – 02013 výzkumná pracovnice CEITEC (Středoevropský technologický institut), obor Aplikované neurovědy; 2006 - 2013 odborná asistentka - Psychiatrická klinika LF MU; 2003 - 2006 asistentka - Psychiatrická klinika LF MU; 2016 - 2019 vedoucí psycholožka přes organizaci a řízení, Psychiatrická nemocnice Brno; 2001 - 2016 psycholožka na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno;
Pedagogická činnost
 • Výuka na pregraduální i postgraduální úrovni. Výuka na FF MU – předmět Neuropsychologie v psychiatrii a neurologii (v minulosti); aktuálně Speciální psychiatrie; Psychodiagnostika dospělých; Základy psychodiagnostiky, Klinická psychologie; Základy klinické psychologie; Psychopatologie; Klinická neuropsychologie. Výuka na LF MU (v minulosti) – předmět Psychiatrie, Lékařská psychologie, Psychosomatika, Komunikace - pro lékařské i nemedicínské obory. Výuka na FSS MU (v minulosti) – Psychosomatická medicína, Klinická psychologie I. Vedení doktorandských (FF MU, LF MU) a diplomových prací FF MU.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Neuropsychologie, neuropsychologická diagnostika, kognitivní funkce u neuropsychiatrických onemocnění (deprese, schizofrenie), stimulační metody (rTMS), neuropsychologická rehabilitace.
Akademické stáže
 • Psychiatrická klinika, Regensburg, Germany/ Prof. Dr. med. Berthold Langguth 2003; 2004
Univerzitní aktivity
 • členka oborové rady Psychologie na Filozofické fakultě MU. členka Etické komise pro výzkum na MU.
Projekty a granty
 • Pilotní studie pro českou verzi metody iAX (2022) interní grant FF MU. Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí Repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie (NR8472), IGA MZ ČR, 2005-2007. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou (NR7990), IGA MZ ČR, 2004-2006. Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS. Výzkumný záměr MSM 0021622404, 2005-2011.
Ocenění vědeckou komunitou
 • členka Českomoravská psychologická společnost (ČMPS); členka Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS); členka "Neurozobrazovací sekce" AEP (Association of European Psychiatrists); členka České společnosti pro biologickou psychiatrii; členka Psychiatrické společnosti Lékařské společnosti J.E. Purkyně; členka redakční rady časopisu Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi; členka redakční rady časopisu Cognitive remediation journal. Členka organizačních výborů mnoha prestižních psychiatrických kongresů - Čes.slov.psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník (2003, 2004); Central/East European CINP Regional Meeting, Brno (2004); 13. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno (2007);15. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno (2011). 19 vyžádaných přednášek, jak na českých, tak i na zahraničních celosvětových psychiatrických a psychologických kongresech.
Vybrané publikace
 • USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Kateřina HORSKÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ, Hana CRHOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Hemodynamic and white blood cells parameters in patients with first-episode psychosis: a pilot longitudinal study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 26, č. 2, s. 213-216. ISSN 1365-1501. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13651501.2021.1962357. URL info
 • COUFALOVÁ, Petra a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Psychologický pohled na dobrovolnou ženskou sterilizaci. Gynekologie a porodnictví. Praha: Medibay, 2022, roč. 6, č. 4, s. 242-245. ISSN 2533-4689. URL URL info
 • COUFALOVÁ, Petra a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Psychologické aspekty dobrovolné ženské sterilizace u dobrovolně bezdětných žen : empirická studie. Gynekologie a porodnictví. Praha: Medibay, 2022, roč. 6, č. 4, s. 246-249. ISSN 2533-4689. URL URL info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kognitivní dysfunkce u deprese. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2018, roč. 62, č. 4, s. 396-404. ISSN 0009-062X. info
 • USTOHAL, Libor, Lenka ALBRECHTOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nikotinismus u schizofrenie a možnosti jeho léčby. 2017. ISSN 1211-7579. info
 • USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Risperidone increases the cortical silent period in drug-naive patients with first-episode schizophrenia: A transcranial magnetic stimulation study. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2017, roč. 31, č. 4, s. 500-504. ISSN 0269-8811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0269881116662650. URL info
 • HAVELKA, David, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients. Stress : The International Journal on the Biology of Stress. Taylor&Francis, 2016, roč. 19, č. 4, s. 383-389. ISSN 1025-3890. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10253890.2016.1193146. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. První epizody schizofrenie. In 16. celostátní konference biologické psychiatrie: Optimalizace diagnostiky a léčby. 2015. ISSN 1211-7579. info
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015, 320 s. ISBN 978-80-262-0976-8. info
 • PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Jak číst výsledky klinických studií srovnávající dlouhodobě působící injekční a perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2014, roč. 110, č. 5, s. 259-263. ISSN 1212-0383. info
 • PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Can Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Be Considered Effective Treatment Option for Negative Symptoms of Schizophrenia? Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2013, roč. 29, č. 1, s. 67-74. ISSN 1095-0680. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/YCT.0b013e318270295f. info
 • PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research. Amserdam: Elsevier Science, 2013, roč. 149, 1-3, s. 167-173. ISSN 0920-9964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2013.06.015. URL info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? In kongres CINP 2012, Stockholm, poster. 2012. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana a Mabel RODRIGUEZ. Možnosti rehabilitace kognitivních funkcí. Psychiatry News. Praha: Stada Pharma, 2012, roč. 2, č. 1, s. 14-18. ISSN 1805-3912. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana a Marek PREISS. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Publishers, 2012, 454 s. Psychology Research Progress. ISBN 978-1-60741-957-0. URL info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Liší se mozková aktivita dle úspěšnosti léčby repetitivní transkraniální magnetickou stimulací rTMS? In 53.česko-slovenská ppsychofarmakologická konference. 2011. ISSN 1211-7579. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Iva STEHNOVÁ a Monika SISROVÁ. Dynamika kognitivního deficitu u schizofrenie. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, s. 28-34. ISBN 978-80-263-0039-7. info
 • PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Helena FEJFAROVÁ, Petra BARTOŇOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Cognitive deficit in schizophrenia and its remediation. In 2nd Scizophrenia International Research Society Conference. 2010. ISSN 0920-9964. info
 • PREISS, Marek, Lenka KRÁMSKÁ, Eliška DOČKALOVÁ, M. HOLUBOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Attentional networks in euthymic patients with unipolar depression. European psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2010, roč. 25, č. 2, s. 69-74. ISSN 0924-9338. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2009.08.007. info
 • PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Petr SOS. Cognitive deficits in hospitalized and never hospitalized remitted unipolar depressive patients. European Journal of Psychiatry. Zaragoza, 2010, roč. 24, č. 3, s. 129-135. ISSN 0213-6163. info
 • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada, 2006, 362 s. Psyché. ISBN 80-247-0843-4. info
 • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada, 2006, 411 s. Psyché. ISBN 80-247-1460-4. info

8. 2. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info