Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: 5013
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8772
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D.
Department
 • Department of Social Education
Function, current position
 • Assistant professor
Education and academic qualifications
 • Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Doctoral program - Education | 2013 – 2020
 • Masaryk University, Brno, Faculty of Arts, Academic center of development (ACOR) - Lifelong Education - Experiential reflective learning for teachers | 2012 – 2014
 • Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Master's degree program - Social and Free Time Education | 2011 – 2014
 • Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Master's degree program - Special Education for Teachers | 2011 – 2014
 • Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Bachelor's degree program - Social and Free Time Education | 2007 – 2011
Teaching activities
 • Changes in Modern Society
 • Sociology of Education
 • Reflective learning
 • Practice Teaching Assistant - Tutoring 1
 • Special pedagogy
 • Multicultural Education
Research activities
 • Roads Towards 21st Century Inclusive School: An Ethnographic Approach - GA19-13038S
 • Project Based Learning - MUNI/FR/1142/2019
Internship and stays for the purpose of study or work
 • Kiev, Lvov (2014, 2015, 2016, 2017)
 • Wien (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • Univeristy of Minnesota (2017, 2018)
 • University of Central Florida (2018)
 • 2019/06/24 – 2019/08/24: University of Minnesota, Minneapolis, MU Partner Institutions Exchange Programme, USA
  • Cílem pobytu je studium na summer school a připojení se do výzkumu pod supervizí Christophera Johnstona (Assistant Professor).Dále budu navazovat na svoje předchozí pobyty v UMN. V neposlední řadě bych zde ráda dosbírala poslední data pro svoji dizertační práci. Dále budu participovat na vedení workshopu zaměřeného na moc a útlak v sociální realitě.
 • 2018/11/12 – 2018/12/12: University of Vienna, Vienna, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, AUT
  • Krátká výzkumná stáž zaměřená na výzkum k dizertační práci.
 • 2018/11/02 – 2018/11/13: University of Minnesota, Minneapolis, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, USA
  • Cílem pobytu je krátkodobá studijní stáž zaměřená na internacionalizaci kurikula a navázání dlouhodobé spolupráce s partnerskou univerzitou. Stáž je orientována na prohlubování cultural sensitivity a diversity awareness. Krátkodobé studium na University of Minnesota bude koncipováno ze sérií workshopů a akademických lekcí, které přinesou vhled do studia interkulturního vzdělávání. Součástí pobytu jsou oborové exkurze do místních inkluzivních škol. Stáž bude zakončena účastí na Mestenhauserově sympoziu.
 • 2018/08/17 – 2018/09/15: University of Central Florida, Orlando, MU Partner Institutions Exchange Programme, USA
  • Stáž je zaměřena na realizaci dizertačního projektu (finální verze polostrukturovaných rozhovorů s učiteli pracujícími s migranty). Se Scottem jsem se setkala v ČR a naplánovala jsem s ním možnosti, které mi univerzita může nabídnout. Jsem s ním domluvena na konzultacích s kolegy, kteří se věnují diskurzivní analýze a vizuální metodologii. V současnosti ladíme přesný harmonogram mého pobytu a seznam předmětů, které mohu stínovat jako druhý učitel. Na univerzitě se zapojím na jeden měsíc do výuky, kde budu pozorovat přípravu učitelů a jak na University of Central Florida pracují s jejich osobnostně profesním rozvojem.
 • 2018/06/26 – 2018/08/13: University of Minnesota, Minneapolis, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, USA
  • Účelem mého pobytu v Minneapolis je účast na letní škole pro doktorandy. V rámci letní školy budu studovat následující předměty: OLPD 5132 - Intercultural Education and Training OLPD 8015 - Inquiry Strategies OLPD 8062 - Human Resources in International Organizations Účelem pobytu je také sběr dat pro dizertační práci a internacionalizaci.
 • 2017/06/23 – 2017/09/15: University of Minnesota, Minneapolis, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, USA
  • Studentka Markéta Sedláková stráví první měsíc na OLPD Ph.D. zaměřenou na Comparative and International Development Education (CIDE) Track: Leadership for Intercultural and International Education Program. V termínu od 19.6. do 19.7. 2017 About the Program This cohort-based doctorate program for international educators and those interested in leadership in international/intercultural contexts, is oriented toward working professionals and is specifically designed to meet the needs of leaders working in highly diverse organizational settings. It is possible to remain fully employed while studying for this advanced degree. Students enrolled in the program spend three weeks on the U of MN-Twin cities campus for three summers (typically late June through mid-July) and complete courses offered online during the fall and spring semesters. Students also complete a 24 credit dissertation. This is often a dissertation thesis, the results of which, provide a contribution to their own organization as well as a related professional field. http://www.cehd.umn.edu/OLPD/grad-programs/CIDE/LIIE/default.html 20. července až 20. srpna bude vytvářet nový sylabus a materiály kurzu Diversity in schools ve spolupráci s Dr. Renatou Tichou a dr. Brianem Abberym (Center for Community Outreach). A od 20. srpna až do 18. září bude na stáži u Dr. Gayle Wudruf (ředitelka systémové internacionalizace UMN) a bude spolupracovat s jejím týmem na internacionalizaci kurikula. A během celého pobytu bude studentka provádět šetření a využívat dostupné zdroje UMN k zpracování dizertační práce (Každodennost vědění imigrantů).
 • 2016/02/09 – 2016/02/17: ASHA centre, Gloucester, GBR
  • FAITHS OF THE WORLD: PERSPECTIVES FROM ISLAM What? The aim of the course is to provide an introduction to Islam, its beliefs, practices and significance for young European people today. It follows many previous courses at the ASHA Centre that have been either about Interfaith Dialogue in general or Islam, or other religions such as Hinduism. Why? In terms of population, antiquity, historical influence and cultural richness Islam is one of the most significant forces in world history. This relevance has not diminished, and if anything an understanding of Islam is even more important for modern young Europeans than ever before. Islam also has much to say about the relationship between different cultures and faiths, and this aspect of the religion will be explored in particular. How? The course will use non-formal educational methods, including presentations, group work, sharings and games. Specific sessions will include a visit to a mosque, question and answer sessions with Muslims about their religion, story-telling and an exploration of Islamic history and philosophy.
 • 2015/06/22 – 2015/06/26: University of Sheffield, Sheffield, Summer School, GBR
  • Summer School "Data and Educational Research"
Other academic activities, research projects, grants
 • Academic Senate - Faculty of education PdF MU | 2015 – 2020
 • Academic Senate - Masaryk University | 2015 – 2020
 • Co-organizer of international conference Pragmatism and Education in the Visegrad Countries: History and Vista, Masaryk University | 2015
 • Multicultural Education School workshops, Work with Diversity, Faculty of Psychology, Taras Schevchenko University, Ukraine, Association for International Affairs | 2014 - 2018
 • An international research team member, project Action, University of Vienna. Founded by the Ministry of Education Youth and Sports. The national curriculum and religious diversity | 2013 - 2018
Non-university activities
 • National Institute of Further Education (Lecture on migration) | 2016
 • Teacher’s Assistant, part-time specialist teacher assistant for a hearing-impaired pupil, Brno | 2014
 • The outdoor center company, part-time instructor of outdoor programs, Křižanov | 2010-2009
Major publications
 • DENGLEROVÁ, Denisa, Jan KALENDA, Radim ŠÍP a Markéta KOŠATKOVÁ. Dancing between money and ideas: inclusion in primary education in the Czech Republic from 2005 to 2020. International Journal of Inclusive Education. Oxon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 26, č. 1, s. 1-18. ISSN 1360-3116. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13603116.2022.2134475. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta a David KOŠATKA. Construction of Global Competence in Higher Education: Discourse of Internationalization, Decolonization, and Social Justice. In The Role of Universities in Addressing Societal Challenges and Fostering Democracy. 2021. International Virtual Conference URL info
 • KOŠATKOVÁ, Markéta. Featured Roundtable: Educating for a change. How can internationalised education contribute toward a more just world? In ECPR General Conference, Virtual Event. 2021. URL info
 • KOŠATKOVÁ, Markéta. Situační analýza a role diskurzů v sociálněvědním výzkumu. Sociální Studia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 18, č. 1, s. 35-52. ISSN 1214-813X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2021-1-35. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta, David KOŠATKA a Michal ČERNÝ. Kritická reflexe rekonfigurace epistemického filtru jako předpoklad pro sociální práci. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), 2021, roč. 21, č. 6, s. 125-145. ISSN 1213-6204. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta a David KOŠATKA. Identities in the Era of Globalisation. Reflection on International Experience as a Tool for Culturally Responsive and Inclusive Education. Pedagogika. Charles University in Prague, 2021, roč. 4, č. 71, s. 553-570. ISSN 0031-3815. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta, Viktoriia OPANASENKO a Oksana MITRAKOVA. Global Competences in Education. In Cooperation among young scientists as a perspective for the development of the university environment. 2020. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Zkušenost ze zahraničí jako stimulátor transformace identity jedince. Sociální pedagogika | Social Education. Zlín, 2018, roč. 6, č. 1, s. 71-88. ISSN 1805-8825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/soced.2018.06.01.05. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Potenciál diskurzivní analýzy a vizuální metodologie v postmoderním paradigmatu vědy. Pedagogická orientace. Brno, 2018, roč. 28, č. 1, s. 163-183. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2018-1-163. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI, Radim ŠÍP, Denisa DENGLEROVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a František TRAPL. Inklyuziya – vikliki ta perspektivi. Nethneniya z Chehii. 1. vyd. Praha: KUFR, 2018. ISBN 978-80-87092-59-0. info
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015, 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014, roč. 2, č. 2, s. 22-37. ISSN 1805-8825. info
 • KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4. info
 • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2014. ISBN 978-80-210-7572-6. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Discourse Analysis in Social Educational Research. In Viktor Pacholík, Adriana Wiegerová. Researches forum XIV. first. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, s. 9-21, 99 s. ISBN 978-80-7454-508-5. info
 • SEDLÁKOVÁ, Markéta. Vymístění a identita. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 61-74. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6. info

2020/10/27

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info