Ing. Jakub Pejcal


Office: 416
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Jakub Pejcal, 1989, Jihlava
Department
 • Masaryk University in Brno
  Faculty of Economics and Administration
  Department of Public Economics
  Lipova 41a
  602 00 Brno
Employment - Position
 • assistant, analyst
 • Ph.D. student
Education and Academic Qualifications
 • 2013: Master's Degree in Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno, Public Economy and Administration, Ing.,
  thesis "Evaluation of the Cost Calculation of a Selected Nonprofit Project"
 • 2011: Bachelor's Degree in Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno, Public Economy, Bc.,
  thesis "Possibilities of Funding selected Nonprofit Organization"
Employment
 • Active:
  04/2014 - now: Faculty of Economics and Administration Masaryk University - assistant, analyst
 • Inactive:
  11/2016 - 12/2019: Ministry of Labour and Social Affairs - consultant
  09/2013 - 05/2014: Regional Caritas of Tisnov - economist
Teaching Activities
 • Active:
  ESF MU: Management Accounting and Taxes in the Non-profit Sector (autumn: 2016 - 2019)
  FF MU: Social Educational Activity in Nonincremental Sector (autumn: 2015 - 2019)
  FSS MU: Nongovernmental Sector (autumn: 2013 - 2019)
  ESF MU: Economy and Management of Non-profit Organisations (spring: 2015 - 2020)
  ESF MU: Accounting and Analyses in Public Sector (spring: 2015 - 2018, 2020)
  ESF MU: Winter School of Non-profit Studies (spring: 2019, 2020)
  ESF MU: Bachelor and Master's theses suprevision
 • Inactive:
  ESF MU: Public Economics (autumn: 2014, 2015)
  ESF MU: Diploma Thesis (spring: 2015)
  ESF MU: Introduction to Public Finance and Public Administration (autumn: 2013 - 2017)
Scientific and Research Activities
 • Areas of interest:
  Financing, economics, accounting, and taxation of non-governmental non-profit organisations
 • Projects:
  01/2020 - 12/2020: Studentská konference: Výzkum občanské společnosti a neziskového sektoru [Student Conference: Research of Civil Society and Nonprofit Sector](MUNI/B/0872/2019)
  01/2020 - 12/2020: Udržitelnost nestátních neziskových organizací a sociálních podniků [Sustainability of NGOs and Social Businesses](MUNI/A/1068/2019)
  01/2019 - 12/2020: Model finančního zdraví nestátních neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti [Model of Financial Health of NGOs and Prediction of Financial Vulnerability] (TL02000080)
  04/2017 - 03/2020: Interaktivní mapa neziskového sektoru [Interactive Map of NGO's Sector] (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215)
  01/2019 - 12/2019: Zdraví nestátních neziskových organizací [Health of NGOs] (MUNI/A/0961/2018) - leader
  01/2018 - 12/2018: Veřejné politiky a jejich dopady 2018 [Public Policies and its Impacts 2018] (MUNI/A/1123/2017)
  01/2017 - 12/2017: Inovace předmětu: Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru [Lecture Innovation: management Accounting and Taxes in the Nonprofit Sector] (MUNI/FR/1483/2016) - leader
  01/2017 - 12/2017: Výzkum občanské společnosti: od standardu k extrému [Civic Society Research: From Standards to Extreme] (MUNI/A/1083/2016)
  03/2014 - 02/2017: ITSSOIN - Social Innovation and Civic Engagement (613177)
  01/2016 - 12/2016: Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy [Nonprofit Sector Research: Alternative Approaches] (MUNI/A/1022/2015)
  01/2015 - 12/2015: Inovace, "trh" a regionální kontext [Innovation, „Market“ and Regional Contexts] (MUNI/A/1208/2014)
  01/2014 - 12/2014: Neziskové organizace v procesu sociálních inovací [Nonprofit Organizations in the Social Innovation Process] (MUNI/A/0831/2013)
  01/2013 - 12/2013: Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderního sociálního státu [Nonprofit Organizations in the Context of Solving Problems of Modern Social State] (MUNI/A/0775/2012)
Internship
 • Research Visits:
  03/2017 - 05/2017: Vienna University of Economics and Business (Institute for Nonprofit Management)
  02/2016: Vienna University of Economics and Business (Institute for Nonprofit Management)
Activities Outside University
 • Active:
  11/2018 - now: Non-profit and Social Affairs Committee, Council of Jihlava city - member
  10/2018 - now: Czech Scouts and Guides - Vysočina Region - chairman of the audit committee
 • Inactive:
  11/2017 - 01/2020: Czech Scouts and Guides - Vysočina Region - member of the audit committee
  02/2016 - 10/2018: Czech Scouts and Guides - Jihlava - deputy leader
  06/2015 - 08/2015: www.japonskodovkou.cz - main phase (journey)
  01/2009 - 01/2015: Czech Scouts and Guides - Jihlava - economist
  03/2008 - 11/2010: Czech Scouts and Guides - Jihlava - deputy leader
Major Publications
 • PEJCAL, Jakub. The Transparency of Czech Foundations. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Slovensko, Bratislava: NISPAcee Press, 2020, XIII, č. 1, s. 157-188. ISSN 1337-9038. info
 • PEJCAL, Jakub. Na cestě za zdravím nestátních neziskových organizací. In INTERPOLIS'18 Zborník vedeckých prác. INTERPOLIS'18. Banská Bystrica: Belianum, 2019. s. 241-247. ISBN 978-80-557-1536-0. info
 • BILENÁ, Eva a Jakub PEJCAL. Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., 2019, roč. 15, č. 3, s. 3-18. ISSN 1801-7118. URL info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Eva More-Hollerweger, Flavia-Elvira Bogorin, Julia Litofcenko, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Monitoring 2019. Vienna: ERSTE Foundation, 2019. s. 60-69. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-14-5. URL info
 • HRŮZA, Filip, Veronika TUPÁ, Jakub PEJCAL a Lucia HRŮZOVÁ. Workshop AMOB 2019/2020 (Brno). 2019. info
 • MÜLLNER, Vojtěch a Jakub PEJCAL. Money First? What Actually Affects the Amount of Membership Fees in Non Governmental Non - Profit Organizations? In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5. info
 • KOLAŘÍKOVÁ, Dominika a Jakub PEJCAL. An Insight into Financial management Practices of Non Governmental Non-Profit Organizations. In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 275-282, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5. info
 • NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Vienna: ERSTE Foundation, 2017. s. 43-57. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-10-7. URL info
 • PEJCAL, Jakub a Jakub DOSTÁL. Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic. Scientific papers of the university of Pardubice Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 40, s. 177-187. ISSN 1211-555X. info
 • PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Fight against NGO Inefficiency: The Use of Financial and Impact Management Tools in the Czech Republic. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2016. s. 361-368. ISBN 978-80-210-8082-9. info
 • VYSKOČIL, Marek a Jakub PEJCAL. Publicly Funded Social Innovation. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. s. 416-423. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Social Innovations in the Czech Republic. In Maciej Szcepańczyk. Inowacje spoleczne w teorii i praktyce. Lodz: Politechnika Lódzka, 2015. s. 100-110. ISBN 978-83-7283-687-8. info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Jiří NAVRÁTIL a Jakub PEJCAL. Civil Society in the Czech Republic. In Christian Schreier. 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlag, 2015. s. 143-188. Maecenata Schriften Band 11. ISBN 978-3-8282-0616-8. info

2020/04/19

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info