Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Assistant professor, Department of Environmental Studies


Office: 3.18
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7476
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Zbyněk Ulčák, born 1966 in Starý Bohumín
Pracoviště
 • Deparment of Environmental Studies
  Faculty of Social Studies, Masaryk university
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • PhD. - Applied and Landscape Ecology (Mendel University Brno, 2003)
 • Ing. - Agronomy (Brno Agricultural University, 1989)
Přehled zaměstnání
 • 2000- now: Department of Environmental Studies, FSS MU, (2004-2011-head of Department)
 • 1999: Centre for Interdisciplinary Studies, Palacký University, Olomouc
 • 1994-2016: Department of Applied and Landscape Ecology, Faculty of Agronomy, Mendel University Brno (1999-2016 - part-time)
 • 1989-1994: Department of Crop Science and Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University Brno
Pedagogická činnost
 • Bachelor and master courses: Review of Environmental Risks, Landscape management, Practical placement, Environmental Risks - excursion, Ecology (Faculty of Medicine), Seminar of external lecturers
 • Bachelor and master thesis supervisor
Vědeckovýzkumná činnost
 • see https://www.muni.cz/en/people/34756-zbynek-ulcak/projects
Akademické stáže
 • 2014-2019 - Erasmus teaching visits to universities in Poland, Portugal, Bosnia and Hercegovina, Serbia.
 • November 2015 – Royal Bhutan University (ERASMUS MUNDUS)
 • June- 2002 - "International Bioethics Institute", Lisboa, Portugal. Training Course on theory and applied ethics of biological sciences, teaching methods
 • December 1997 - Central European University Budapest, Curriculum Resource Centre
 • october 1996-March 1997 - University of London, Wye College, U.K. - Masaryk Scholarship - Course Rural Resources and Environmental Policy
 • Ruppin Institute of Agriculture, Israel - May-July 1994 – International Irrigation and Advisory Course
 • Emerson College, U.K. - August 1992-August 1993
 • Agriculture Canada Research Station, Ste. - Foy, Québec, Canada, June-October 1988
Mimouniversitní aktivity
 • 1999-now - memeber CZ-IALE-Czech Society for Landscape Ecology, (2009-2015, 2020-now - a national comittee secretary)
Ocenění vědeckou komunitou
 • from 2003: member International Association of Landscape Ecology (IALE) from 2004: member European Society for Agricultural and Food Ethics
Vybrané publikace
 • DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Lucie MIOVSKÁ, Zbyněk ULČÁK, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN a Eva FRAŇKOVÁ. Metodika hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (MEZA). 2018. Plný text metodiky je na webových stránkách projektu „Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch“ v sekci "Výstupy" info
 • ULČÁK, Zbyněk. Život je černý i bílý. 1. vyd. Drnovice: Drnka, 2015. ISBN 978-80-904591-4-4. info
 • UNČOVSKÁ, Jana a Zbyněk ULČÁK. ORGANIC BOX SCHEMES: FASHION OR DOWNSHIFTING? Agriculture & Forestry. Podgorica: Biotechnical Faculty of the University of Montenegro, 2015, roč. 61, č. 1, s. 59-66, 7 s. ISSN 0554-5579. info
 • KARÁSEK, Petr, Dagmar STEJSKALOVÁ a Zbyněk ULČÁK. Analysis of Rural Social Aspects in the Context of Land Consolidations and Land Use Planning, the Case Study, Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 3, s. 507-515. ISSN 1211-8516. URL info
 • CAKLOVÁ, Karolína a Zbyněk ULČÁK. ORGANIC MEAT CONSUMERS AND THEIR AWARNESS OF ANIMAL WELFARE AS REFLECTED BY PURCHASE PREFERENCES. Online. In Dusan Kovacevic. Fifth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2014”. Sarajevo: University of East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 2014, s. 958-964. ISBN 978-99955-751-9-9. URL info
 • ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 82 s. ISBN 978-80-210-7649-5. info
 • ULČÁK, Zbyněk a Jiří PALL. Indicators of Agricultural Sustainability - The Moral of a Story. In Sustainable Development of Multifunctional Landscapes. 1. vyd. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003, s. 67 - 78. ISBN 3-540-00008-9. info

15. 6. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info