CV

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Mgr. Jakub Valc, PhD.
Pracoviště
 • Katedra právní teorie
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: Mgr. Německý jazyk, PdF MU
 • 2020: Ph.D. Teorie práva, PrF MU
 • 2019: Bc. Německý jazyk, PdF MU
 • 2017: JUDr. Teorie práva, PrF MU
 • 2015: Mgr. Právo a právní věda, PrF MU
Přehled zaměstnání
 • 2021 - doposud: odborný asistent, Katedra právní teorie PrF MU
 • 2017 - doposud: asistent soudce na Krajském soudu v Brně; úsek správního soudnictví (složena odborná justiční zkouška - "výtečně způsobilý")
 • 2015 - 2016: advokátní koncipient
Pedagogická činnost
 • 2021 - doposud: přednášky a semináře v oborech Teorie práva, Akademické psaní a Interpretace lidských práv; PrF MU
 • 2021 - doposud: externí přednášková činnost Základů právní nauky; Fakulta chemická, VUT v Brně
 • 2020 - 2021: externí výuka seminářů Teorie práva; Katedra právní teorie PrF MU
 • 2015 - 2020: výuka v rámci doktorského studia; Katedra právní teorie PrF MU
 • 2013 - 2014: pomocná vědecká síla; Katedra právní teorie PrF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021: TAČR - Dárcovství částí těla (řešitel: doc. PhDr. Ing. Hana konečná, Ph.D.); spolupracovník zabývající se monitoringem situace dárcovství částí těla živými dárci v německy mluvících zemích
Akademické stáže
 • 2019: měsíční kurz pro právníky v Mnichově, SDI München (DAAD)
 • 2018: týdenní blok seminářů v Řeznu, Universität Regensburg
 • 2017: týdenní blok seminářů v Řeznu, Universität Regensburg
Mimouniverzitní aktivity
 • 2021 - doposud: členství v Evropské sociologické asociaci (ESA - European Sociological Association)
Vybrané publikace
 • VALC, Jakub a Lukáš HLOUCH. Právní postavení osob postižených spácháním přestupku a jejich aktivní žalobní legitimace v soudním řízení správním. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2022, roč. 30, č. 1, s. 13-18. ISSN 1210-6410. Odkaz na stránky vydavatele info
 • VALC, Jakub. Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, 2021, roč. 11, č. 1, s. 36-52. ISSN 1804-8137. Odkaz na text článku info
 • VALC, Jakub a Hana KONEČNÁ. Mezinárodní surrogace a její dopady (nejen) v době pandemie. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, 2021, roč. 11, č. 2, s. 66-91. ISSN 1804-8137. Odkaz na text článku info
 • VALC, Jakub. Zahlazení odsouzení a jeho užití ve správním trestání. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2021, LIV, č. 8, s. 466-477. ISSN 0139-6005. URL info
 • VALC, Jakub. Právo na život a biomedicína. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 300 s. n/a. ISBN 978-80-7598-966-6. Odkaz na knihu (stránky vydavatele) info
 • VALC, Jakub. Biopower as Creator of Ethical and Legal Problems: Case of the Legal Status of a Human Embryo. The Journal of the University of Latvia (Juridiskā zinātne / Law). University of Latvia, 2018, Neuveden, č. 11, s. 135-147. ISSN 1691-7677. Open access časopisu info
 • VALC, Jakub. Právo znát genetický původ jako součást osobnostních práv dítěte počatého anonymním způsobem. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018, roč. 157, č. 9, s. 750-762. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • VALC, Jakub. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, roč. 26, č. 4, s. 629-647. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • VALC, Jakub. Hodnotové pojetí a právní ochrana nenarozeného života v kontextu biomedicínského vývoje. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2017, roč. 23, č. 4, s. 14-23. ISSN 1802-3843. Open access časopisu info
 • VALC, Jakub. Asistovaná reprodukce a její vliv na právní status (nad)počatého embrya či dospívajícího dítěte. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 7, č. 3, s. 18-38. ISSN 1804-8137. Open access časopisu info
 • VALC, Jakub. Má opravdu „každý“ právo na život? Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2016, roč. 14, č. 4, s. 597-605. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2016-4-7. Open access časopisu info

17. 11. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info