Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.


Phone: +420 532 23 4628
E‑mail: