doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Associate professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.10
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3892
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • doc Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., born: 1977/10/07, married, four children.
Department/Faculty/University
 • Department of Social Policy and Social Work
 • Faculty of Social Studies
 • Masaryk University
Function, current position
 • Associate professor
Education and academic qualifications
 • doc 2021: Masaryk University, Faculty of social studies, branch: Social policy and social work
 • Ph.D. 2003-2008: Masaryk University, Faculty of social studies, branch: Social policy and social work (doctoral studies)
 • Mgr. 2001-2003: Masaryk University in Brno, Faculty of social studies, branch: Social policy and social work (master studies)
 • Bc. 1998-2001: University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, Faculty “sociálně–ekonomická”, branch: Social policy and social work (bachelor studies)
Professional experience
 • 2009-now: Research worker – Research institute for Labour and Social Affairs (RILSA)
 • 2022-now: Associate professor – Department of Social policy and social work (FSS MU)
 • 2008-2021: Assistant professor – Department of Social policy and social work (FSS MU)
 • 2007-2008: Instructor/lecturer – Department of Social policy and social work (FSS MU)
 • 2005-2011: Research worker – Institute for research of reproduction and integration (IVRIS)
 • 2005-2007: Non-academic worker – Department of Social policy and social work (FSS MU)
Teaching activities
 • 2018-now: Course "Evaluation research" (for english program)
 • 2015-now: Course „Evaluační výzkum“ (Evaluation research)
 • 2015-now: Course „Základy výzkumu – kvantitativní strategie“ (Basic of research)
 • 2011-now: Course „Kvantitativní výzkum pro VPL“ (Quantitative research)
 • 2008-now: Course “Programy sociálního rozvoje pracovních organizací” (Programs of social development in Organisations)
 • 2008-2012: Course „Rodinná politika“ (Family Policy)
 • 2007-now: Courses of individual preparation of students theses
 • 2006-now: Course „Sociální politika“ (Social Policy)
Research activities
 • 2022-2023: Researcher in GAČR project Genderové rozdíly v zahájení podnikání, inovacích a inkluzivní růst v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách (gender differences in starting entrepreneurship) 2019-2020: Participant in project of international cooperation Harmonia (polish research agency)
 • 2015-2018: Research worker in international project “NEGOTIATE” (EU Horizon 2020)
 • 2013-2015: Research worker in international project “CITISPYCE” (EU 7th Framework programme – g. a. 320359)
 • 2014-2015: Research worker in project “Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začleňování na trhu práce” (TAČR – TD20195)
 • 2012-2013: Research worker in project “Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování” (TAČR – TD010156)
 • 2011-2015: Research worker in international project “NeuJobs” (EU 7th Framework programme – g. a. 266833)
 • 2011-2014: Research worker in project „Modernizace české sociální politiky: k zaměstnanosti vstřícnému modelu“ (GAP404/11/0086)
 • 2010-2011: Local evaluator in international project “Social Experimentation for Active Ageing” (VS/2010/0045)
 • 2010: Research worker in project MPSV “Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách“
 • 2009-2011: Participation in international network of excellence RECWOWE.
 • 2006-2011: Research worker in project „Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb“.
 • 2005-2008: Research worker in project „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, ISO FSS MU
 • 2005-2008: Research worker in project in program Moderní společnost „Rodina, zaměstnání, vzdělání“ (MPSV ČR)
 • 2004: Research worker in project “Monitorování chudoby v České republice“, VÚPSV Praha, výzkumné centrum Brno
 • 2003: Research worker in project in program Moderní společnost “Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti” (MPSV ČR)
Other academic activities, research projects, grants
 • 2005-2016: Member and head of disciplinary committee of the faculty (FSS)
Major publications
 • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Robert TRBOLA a Ondřej HORA. Role sankcí v přímé práci s uchazeči o zaměstnání. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2024, 20 s. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/csr.2023.049. URL info
 • HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Markéta HORÁKOVÁ. Comparing innovative ‘chosen training’ with ‘standard training’ in Czechia : How did the new program help? Revija za socijalnu politiku. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2023, roč. 30, č. 2, s. 119-139. ISSN 1330-2965. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3935/rsp.v30i2.1941. článek - open access info
 • HORA, Ondřej a Tomáš SIROVÁTKA. How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged : Evidence from the Czech Republic. In Beata Woźniak-Jęchorek, Michał Pilc. Labour Market Institutions and Productivity : Labour Utilisation in Central and Eastern Europe. 1st ed. London: Routledge, 2021, s. 260-283. Routledge Studies in Labour Economics. ISBN 978-0-367-44428-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003009658-14. URL info
 • HORA, Ondřej a Tomáš SIROVÁTKA. Why targeting matters : The apprenticeship program for youth in the Czech Republic. Social Policy and Administration. Hoboken: Blackwell, 2020, roč. 54, č. 7, s. 1198-1214. ISSN 0144-5596. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/spol.12598. URL info
 • DVOULETÝ, Ondřej a Ondřej HORA. Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020, roč. 68, č. 2, s. 142-167. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1267. článek - open access info
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach. Online. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 138-157. ISBN 978-1-78811-888-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781788118897.00014. Elgaronline kapitola - open access info
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Policy adaptation to address early job insecurity in Europe. Online. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 158-183. ISBN 978-1-78811-888-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781788118897.00015. kapitola - open access Elgaronline info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Learning by working. In Sirovátka T., Spies, H. Effective interventions for unemployed young people in Europe. London: Routledge, 2018, s. 83-101. Routledge advances in health and social policy. ISBN 978-1-138-24214-2. web nakladatele info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Henk SPIES, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Comparing innovative policies and practices for activating young people. In Sirovátka, T., Spies, H. Effective interventions for unemployed young people in Europe. London: Routledge, 2018, s. 173-191. Routledge advances in health and social policy. ISBN 978-1-138-24214-2. web nakladatele info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Brno : Cejl and Husovice. In Simon Güntner, Louis Henri Seukwa, Anne-Marie Gehrke, Jill Robinson. Local Matters : How neighbourhoods and services affect social inclusion and exclusion of young people in European cities. Berlin: Peter Lang, 2018, s. 107-138. ISBN 978-3-631-73661-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b12085. URL info
 • HORA, Ondřej. Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age. Central European Journal of Public Policy. Praha: CESES FSV UK, 2018, roč. 12, č. 2, s. 16-33. ISSN 1802-4866. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cejpp-2018-0008. článek info

2024/01/19

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info