Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.

Assistant professor, Department of Linguistics and Baltic Languages


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. J/J.117
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6269
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Jméno, příjmení, datum a místo narození
 • Halina Beresnevičiūtė Nosálová, 28.04.1972, Litva.
Pracoviště
 • Baltistika, ústav jazykovědy, FF MU
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996-2000 doktorské studium na univerzitě Vytautase Velkého v Kaunasu, Litva. 12.09. 2000 obhájená disertace "Krize loajalit: transformace politického vědomí litevské šlechty 1795-1831",
 • 1994-1995 magisterské studium na Central European University, Budapest College. Obor - Moderní dějiny. Téma magisterské práce: "Pojem národa v historických dílech Joachima Lelewela a Františka Palackého"
 • 1990-1994 bakalářské studium na Univerzitě Vytautase Velkého v Kaunasu, Litva. Hlavní obor - dějiny. Minor: filosofie. Téma bakalářské práce: "Józef Ignacy Kraszewski jako historik Litvy"
Přehled zaměstnání
 • od 1.9.2014 odborná asistentka, Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU
 • 2000-2014 externí lektorka dějin baltického prostoru, Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU
 • 2003-2008 vědecká pracovnice. Universität Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), projekt Elitenwandel (Přeměny elit).
 • 1995-1996 odborná asistentka. Univerzita Vytautase Velkého v Kaunasu, katedra historie, humanitní fakulta.
Pedagogická činnost
 • BA209 Písemnictví Litevského velkoknížectví 16. - 18. století FF (podzim 2003)
 • BA108 Starší dějiny baltického prostoru [v evropském kontextu] (od 2003
 • BA207 Novější dějiny Litvy a Polska [mezi říší Ruskou a Pruskou](od podzim 2000)
 • BA308 Novější dějiny Lotyšska a Estonska [mezi Švédskem, Německem a Ruskem] (od 2002)
 • Přednášky v kurzu Remodelling Political Culture in Central Europe after 1989 pro zahraniční studenty programu CESP, FSS MU (Podzim 2001, Jaro, Podzim 2002, 2003, 2004)
 • Kurzy učené nebo spolu-vedené na katedře historie univerzity Vytautase Velkého v Kaunasu: Formování moderní politiky: politická kultura a politické myšlení v Evropě 19. století. (Jaro 2002), History of Lithuania, pro zahraniční studenty VMU (podzim 1995, 1998) Litevská společnost v 19. st. (Jaro 1997), Litevská historiografie (Podzim 1996), Seminář litevských dějin (Podzim 1995,Jaro, podzim 1996)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015-2019 GAČR: Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost Od 15.13.2003-2008: Přeměny kulturních elit v Brně a ve Vilniusu v 19. st. (Projekt Elitenwandel v GWZO, Universität Leipzig)
 • Od 2004-2008: Písemnictví Litevského velkoknížectví 16.-19. století (Baltistika FF MU, MSH Paris, GWZO Universität Leipzig)
Akademické stáže
 • 06.-13. 06. 2023 hostující vědkyně na VMU Kaunas a VU Vilnius v rámci programu Baltnexus 06.-13. 05. 2018 hostující vědkyně na VMU Kaunas a VU Vilnius v rámci programu Baltnexus 07.2009: hostující vědkyně v projektu Religionsfrieden v GWZO, Universität Leipzig
 • 10.-12. 2002: stipendistka Mellon Fellowship v Maison des Sciences del'homme v Paříži.
 • 06.2002: hostující vědkyně v projektu Elitenwandel v GWZO, Universität Leipzig
 • 03.2002: účast v kurzu Political Discourse in Central, Eastern and South-Eastern Europe in Early-Modern and Modern Times. Curriculum Resourcce Centre, CEU, Budapest
 • 07.-08.1997: účast v kurzech Scope and Methods of Political Science a Liberal and Democratic Theory v International Summer School in Political Science and International Relations, Mierki, Polsko, Organizováno nadací Stefana Batora,
 • 06.-07.1996: účast v kurzu History of Communism in East-Central Europe 1945- CEU Summer University CEU Summer University (SUN), Budapest.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013 členka vědecké rady mezinárodní konference The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern European Region after 1989 (28-29 listopadu, Univerzita Vytautase Velkého v Kaunasu). http://istorija.vdu.lt/wp-content/uploads/2013/11/Konferencijos-programa.pdf
  2006-2008 členka redakční rady sborníku Ramune ŠMIGELSKYTE STUOKIENE (ed.). Viešosios ir privačiosios erdves XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštysteje. Vilnius: LII, 2008. 352 s. ISBN 978-9955-847-05-2.
Vybrané publikace
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina, Claudia SINNIG a Ruth LEISEROWITZ. Loyalitäten In Der Krise Die Transformation Des Politischen Bewusstseins Des Litauischen Adels Im Geteilten Polen-Litauen Zwischen 1795 Und 1831. 1. vyd. Osnabrück: Fibre Verlag, 2023, 256 s. Klio in Polen 21. ISBN 978-3-944870-79-3. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Tagungsbericht: Understanding Childhood and Construction of National Identities in Central and Eastern Europe from the 18th century until the beginning of the Second World War. H-Soz-Kult. Berlin, 2022. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Nauja Simono Daukanto politinės minties analizė. Pivoras, Saulius. Virtus Lituana: politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022, 174 p. Darbai ir Dienos. Lithuania: Vytautas Magnus University, 2022, roč. 2022, č. 78, s. 217-219. ISSN 1392-0588. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. „Gražiausi kriškščioniškos meilės artimui paminklai“ – XIX a. Vilniaus laikraščių pranešimai apie miesto vaikų globos įstaigas. In Vilnius devynioliktame amžiuje: modernaus miesto tapsmas. 2021. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Návrat k normalitě pestrosti : Litevská postkomunistická historiografie o formování moderního národa a státu v letech 1795–1940. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019, roč. 10, 2019/2, s. 202-218. ISSN 1803-7550. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Shaping elites and children at risk: public discourse about the residential care for children at risk in nineteenth-century Brno. Darbai ir Dienos. Kaunas: Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo Universitetas, 2018, roč. 69, č. 13, s. 65-112. ISSN 1392-0588. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.69.5. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSÁLOVÁ, Halina. "The Biggest Institute in Monarchy and the Third Biggest in Europe": 19th Century Public Discourse on Urban Elites and the Care for the Children at Risk in Brno. In Urban Societ- ies of Central and Eastern Europe in the 17th-19th Centuries: Continuity and Changes of Elites (Vytautas Magnus University, Kaunas). 2017. info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSÁLOVÁ, Halina. Artists and Nobility in East-Central Europe Elite Socialization in Vilnius and Brno Newspaper Discourse in 1795-1863. Berlin / Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017, 242 s. Elitenwandel in der Moderne 19. ISBN 978-3-11-049051-0. info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. The Institutions of Care for the Children at Risk in Nineteenth-Century Moravia as the New Arena for Elite Socialisation. In European Social Science History Conference 2016 (ESSHC), Valencia, Spain. 2016. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Landespatriotismus als Klammer konfessioneller und nationaller Verständigung in kleinen Metropolen Ostmitteleuropas des 19.Jahrhunderts. In Evangelische Gesellschaft für Ost-West Begegnung: Jahrestagung 2015. "Gemischt-ethnisches und multikonfessionelles Stadtbürgertum ostmitteleuropäischer Zentren in Vorkriegszeiten: Lemberg, Brünn, Hermannstadt, Kronstadt" 18.- 20. September 2015 in Heilbad Heiligenstadt / Eichsfeld. 2015. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Joachimas Lelevelis ir Františekas Palacký: du intelektualiniai portretai epochos fone. In Lelevelio skaitymai: praetis, istoriko amatas, visuomenė XIX-XXa. 2015. info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Czech National Culture in Mid-Nineteenth-Century Brno: The Efforts of Several Individuals or a Fashion among Established Elites? In Heyde, Jürgen; Holste, Karsten; Hüchtker, Dietlind; Kleinmann, Yvonne; Steffen, Katrin. Dekonstruieren und doch erzählen. Polnische und andere Geschichten. Göttingen: Wallstein Verlag, 2015, s. 73-80. ISBN 978-3-8353-1772-7. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Two Comparative Studies on the Formation of Civic Society in Nineteenth-century East-Central European Towns and Changes to the Historical Narrative. In Egidijus Aleksandravičius. The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern European Region after 1989. Kaunas: Vytauto didžiojo universitetas, 2014, s. 293-309. The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern European Region after 1989. ISBN 978-609-467-010-7. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Comment on the session "Facing a Fantasy: Concepts of Community in the Imperial Setting of the 19th Century". In Imaginations and Configurations of Polish Society: From Middle Ages through the 20th Century. International Conference, Halle/Leipzig. 2014. URL info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialine menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodineje spaudoje. Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kaunas: VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Letuvių išeivijos institutas, 2014, roč. 18, č. 2, s. 23-44. ISSN 1822-5152. internetový ISSN 2352-6461 info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Silent Tolerance. The Discursive Presentation of Religious Diversity in 19th-Century Newspaper Reports on Charity in Vilnius and Brno. In Hüchter; Dietlind; Kleinmann; Yvonne; Thomsen, Martina. Reden Und Schweigen über religiöse Differenz. Tolerieren in epochen-übergreifender Perspektive. 1. vyd. Göttingen: Wallstein Verlag, 2013, s. 179-206. ISBN 978-3-8353-1128-2. info
 • BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Searching for a Meaningful Comparison: the Comparative Studies of East-Central European Urban History and the Changes of Historical Narrative. 2013. program konference info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. New Patrons of Art: A Presentation of the Support for the Arts by the Businessmen in Brno and Vilnius Press in the First Half of the 19th Century. In Aleš ZÁŘICKÝ (ed.). The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914 : contributions for the XVth World Economic History Congress in Utrecht, the Netherlands, from 3 to 7 August 2009. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s. 73-92, 19 s. ISBN 978-80-7368-683-3. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Kulturelle Öffentlichkeit als Arena der Elitenvergesellschaftung: Wilna und Brünn in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts. In Karsten HOLSTE, Dietlind HÜCHTKER, Michael G. MÜLLER (Hg.). Aufsteigen und Obenbleiben in Europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts. Berlin: Akademie Verlag, 2009, s. 269-292, 23 s. ISBN 978-3-05-004562-7. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Prezentace styků brněnských a vídeňských kulturních elit v brněnském tisku první poloviny 19. století. In Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brno: Matice Moravská, 2008, s. 369-382, 13 s. ISBN 978-80-86488-50-9. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Kultūrinių elitų reprezentacija Vilniaus ir Brno spaudoje pirmojoje XIX amžiaus pusėje. Diskursyvios viešosios erdvės konstrukcijos. In Ramunė ŠMIGELSKYTĖ STUOKIENĖ. Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštysteje. Vilnius: LII, 2008, s. 163-188, 25 s. ISBN 978-9955-847-05-2. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Člověk na Moravě v první polovině 20. století / Fasora, Lukáš [Hrsg.]. Historische Literatur. Rezensionszeitschrift von H-Soz-u-Kult. Berlin: c/o Humboldt-Universität zu Berlin, 2008, roč. 2008, Band 6. Heft 1., s. 350-353. ISSN 1611-9509. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Litva. Praha: Libri, 2006, 187 s. Stručná historie států, 34. ISBN 80-7277-300-3. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Joachim Lelewel a František Palacký. „Slovanství“ v historickém a politickém diskursu. In Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2006, s. 110–121, 11 s. ISBN 80-86791-31-9. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Malíř, Jiří; Vykoupil, Libor (Hrsg.): Člověk na Moravě v první polovině 20. století [The Human in Moravia. The First Half of the Twentieth Century]. Brno 2006.]. Historische Literatur. Rezensionszeitschrift von H-Soz-u-Kult (HistLit). Berlin: Clio-online - Historisches Fachinformationssystem e.V., 2006, roč. 2006, Band 4. Heft 4., s. 345-348. ISSN 1611-9509. info
 • WHITE, Hayden, Halina BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ a Gintautė LIDŽIUVIENĖ. Hayden White. Metaistorija: istorinė vaizduotė XIX amžiaus Europoje. překlad z anglického jazyka. Vilnius: Baltos lankos, 2003, 524 s. ISBN 9955-00-090-2. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. J.A. Komenskis ir Lietuva. Lietuvos Europos skaitiniai [J.A. Komenský a Litva. Texty o Litvě a Evropě]. Acta Comeniana. Praha: FILOSOFIA, 2003, roč. 2003, č. 17, s. 213-214. ISSN 0231-5955. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Janas Amosas Komenskis, Motinos mokykla [Jan Amos Komenský, Informatorium školy materské]. Acta Comeniana. Praha: FILOSOFIA, 2003, roč. 2003, č. 17, s. 214-215. ISSN 0231-5955. info
 • BERESNĚVIČIÚTE NOSÁLOVÁ, Halina. Lojalumų krizė: Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacija 1795-1831. Vilnius: VAGA, 2001, 238 s. Universitas Vytauti Magni. Acta historica. ISBN 5-415-01606-6. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Lojalumų krizė: Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacija 1795-1831. The Crisis of Loyalties: the Tansformation of the Political Consciousness ofthe Lithuanian Nobility in 1795-1831. The Summary of Doctoral Theses. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 2000, 30 s. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Gražinos dilema. Darbai ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 1998, roč. 1998, 7(16), s. 73-86, 13 s. ISSN 1392-0588. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Viešoji opinija Lietuvos bajorų politinėje kultūroje 1795-1831. In Juozas GIRDZIJAUSKAS. Aitvarai, Nr. 9. Kaunas: Naujasis lankas, 1998, s. 84-89. ISBN 9986-896-28-2. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Naujoji lietuviška istorika. Zenono Norkaus "Istorikos" recenzija. Darbai ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 1997, roč. 1997, 5(14), s. 285-286. ISSN 1392-0588. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. Lietuvos visuomenės elito laikysenos carinės valdžios atžvilgiu 1815-31. Metmenys: jaunosios kartos kultūros žurnalas. Chicago: AM&M publications, 1997, roč. 1997, č. 73, s. 140-160, 20 s. ISSN 0543-615X. info
 • BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ, Halina. J. I. Kraševskis - Lietuvos istorikas. Darbai ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 1995, roč. 1995, 1 (10), s. 19-42, 23 s. ISSN 1392-0588. info

23. 10. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info